Ana içeriğe atla

SSP-100

Sosyal Sorumluluk Platformu-100 (SSP-100) İSTEK Okullarında içinde bulunduğumuz toplum ile bağlantı kurabilmeyi sağlayan, bireysel gelişimi destekleyen; öğrenci, öğretmen ve veliyi kapsayan bir toplumsal dayanışma hareketidir. Bu hareket İSTEK Okullarında okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bir vakıf ya da dernek bünyesinde veya bağımsız olarak okul içinde/okul dışında başlatacakları bireysel veya grup halindeki sosyal sorumlulukları kapsar.
SSP-100 tek taraflı yardım hareketi değil sürdürülebilir bir toplumsal dayanışma hareketidir. SSP-100 öğrenci merkezli, öğrenme odaklı, fiilen yaşayarak tecrübe edinilen bir kazan-kazan sürecidir. 
Çalışmalarda, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ile “Ulusal Kalkınma Hedeflerinin” gerçekleştirilmesi hedeflenir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek proje bir disiplin ya da konuyla ilgili olabileceği gibi disiplinler arası bir proje de olabilir.