Ana içeriğe atla

Kayıt Kabul Politikası

KAYIT KOŞULLARI VE YETERLİLİKLER

 • İSTEK Okulları bünyesinde bulunan anaokulu sınıflarına ve 1. sınıfa okul olgunluğu testi ve öğrenci tanıma görüşmesi ile; ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflara öğrenci tanıma görüşmesi ve Hazır Bulunuşluk Değerlendirmesi ile,
 • Ortaokul 5. sınıflara İSTEK Okulları Beceri Temelli Değerlendirme Uygulaması ve öğrenci tanıma görüşmesi ile,
 • Ortaokul ara sınıflara İSTEK Okullarının uygulayacağı Genel Başarı Takibi (GBT) Sınavı, PDR görüşmesi ve Yabancı Dil GBT sınavı sonuçları ile,
 • Lise Hazırlık ve Anadolu Lisesi 9. Sınıflara PDR görüşmesi, İSTEK Okulları Sınavı ve LGS Sınavı sonuçları ile,
 • Fen Lisesine PDR görüşmesi ve LGS Sınavı sonuçları ile,
 • Lise ara sınıflara İSTEK Okullarının uygulayacağı Genel Başarı Takibi (GBT) Sınavı, PDR görüşmesi ve Yabancı Dil GBT sınavı sonuçları ile öğrenci alınır.

KAYIT YÖNETİM SİSTEMİ

Kayıt programı, mevcut öğrencilerin kayıt yenilemeleri ve yeni öğrencilerin kayıtlarını dijital ortamda alıp, işleyip, raporlayabilmek amacıyla geliştirilmiştir.

Aşağıda sürecin kısa bir tanımı yer almaktadır.

KAYIT ALINMASI (YENİ KAYIT, KAYIT YENİLEME)

Yeni kayıt için veli/vasiden, e-kayıt sisteminde yer alan “Ön Kayıt Formu”na girişi yapılmak üzere bilgiler istenir. 

Kayıt yenilemede veli/vasi direkt ödeme noktasına yönlendirilirken, yeni kayıt için Okul Müdürü ve PDR onayı istenir.

Onayların ardından yeni öğrenci de tıpkı kayıt yenileme gibi ödeme noktasına yönlendirilir.

Velinin sistem üzerinden oluşturulan kayıt sözleşmesi ve ödeme planını imzalaması ile kayıt işlemleri başlar.

 • Peşin ödemelerde banka dekontu
 • Kredi kartı ile ödemelerde makbuz/dekont
 • KMH ile ödemelerde banka onayının alınması ile kayıt tamamlanır.

ÖDEME ÇEŞİTLERİ

 • Bankaya Peşin
 • Kredi Kartı ile Peşin
 • Kredi Kartı ile Taksit
 • KMH Yoluyla Bankaya Taksit

KAYIT YENİLEME

 • İSTEK Okulları öğrencileri için ilan edilen erken kayıt süreci sonuna kadar kayıt yenileme işlemleri tamamlamaları istenir.
 • Kayıt yenileyecek öğrenciler için burs başvuruları “Burslar” başlığı altında belirtilen takvime ve şartlara bağlı kalarak yapılır.
 • Önceki dönemden eğitim ve yemek borcu olan öğrencilerin kaydı yenilenmez. 1 Temmuz tarihine kadar eğitim borcunun ödenmemesi durumunda Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 55/2. maddesi okul müdürü tarafından uygulanır.
 • Kayıt yenileme işlemi sırasında PDR Bölümü tarafından hazırlanan Öğrenci Bilgi Güncelleme Formu doldurulur.

KAYIT SİLDİRME

 • Kayıt sildirmek isteyen veli/vasi, bu isteğini öğrencinin okuduğu okula dilekçe ile bildirir.
 • Okul Müdürü veli/vasi dilekçesini üst yazı, ödeme planı ve okul müdürü imzalı öğrenci çıkış formu ile birlikte Kampüs Müdürüne gönderir. Evrak sırasıyla kayda, Genel Müdüre, Mali İşler Müdürlüğü’ne yönlendirilir ve kayıt sildirme süreci tamamlanır.

 YENİ KAYIT

 • Yeni kayıt süreci ön kayıt formunun doldurulması ile başlar.
 • Telefonla bilgi almak isteyen aday veliler web sayfasındaki ön kayıt formunu, şahsen başvurmak isteyen aday veliler ise başvuru noktasındaki ön kayıt formunu doldurmaya yönlendirilirler.
 • Kayıt süreci sadece internet üzerinden form doldurmak suretiyle ya da okulumuz Öğrenci İşleri Birimine başvurarak başlayabilir. Bunların dışındaki kişi ya da birimlerle yapılan görüşmeler kayıt sürecini başlatmaz. Tüm başvurular bu iki kanala yönlendirilir.
 • Elektronik ön kayıt formları Öğrenci İşleri Sorumlusu tarafından başvuru yapılan okula yönlendirilir. Okul müdürü en geç 2 gün içinde aday veli ile iletişime geçerek görüşmek üzere randevu verir. Okula şahsen başvuran aday veli okul müdürü tarafından görüşmeye alınır.
 • Aday öğrenci anaokulu veya ilkokul seviyesinde ise okul müdürü Rehberlik Talep formunu doldurarak öğrenciyi Rehberlik birimine yönlendirir. Rehberlik birimi görüşlerini form aracılığıyla okul müdürüne iletir. Rehberlik birimi tarafından olumlu görüş bildirilen öğrencinin velisi kesin kayıt için okula davet edilir. Olumsuz ise veliye okul müdürü tarafından bilgi verilir.
 • Kesin kayıt işlemi için okula gelen veli/vasi kayıt işlemleri için gerekli evrakları eksiksiz olarak teslim ederek işleme başlar.

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 •  Anaokulları için Öğrencinin yeni çekilmiş 4 adet fotoğrafı
 • Anaokulları için Veli/vasilerinin birer adet vesikalık fotoğrafı
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • Anaokulları ve ilkokulları için, öğrencinin aşı karnesi fotokopisi
 • Kendi adlarına kayıtlı elektrik, su, sabit telefon vs. son aya ait faturası veya E-devlet’ten alınacak barkodlu ikamet belgesi (muhasebe işlemleri için)

OKUL TARAFINDAN SAĞLANACAK BELGELER

 • Servis kullanacak olan öğrencilerin servis kayıt formunun doldurulması
 • Öğrencinin 2. yabancı dil seçim formunu doldurması
 • Kayıt Sözleşmesi