Ana içeriğe atla

Güvenlik

İSTEK Ankara Okulları; tüm personelleri, öğrencileri ve faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer kişiler için güvenli bir iş yeri ve öğrenme ortamı sağlar. Etkili bir güvenlik yönetimi, okulun çalışma şeklinin ayrılmaz bir parçası olarak ve tüm iş faaliyetleri ve verilen geniş eğitim faaliyetleri yelpazesi genelinde ele alınır.

Bu bakımdan güvenlik olgusu, yaşamdan ve içinde bulunduğumuz faaliyetten aldığımız doyumu etkileyen önemli bir faktör; aynı zamanda başarı ve verimliliğimizi etkileyen

temel etkenlerden biridir. Okul güvenliği “Öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissetmeleridir.” şeklinde tanımlanır. Bu kapsamda kaliteli, etkili ve sürdürülebilir bir eğitim ve öğretim sürecinin gerçekleşmesi için genel merkezin ve kampüslerin tam güvenli alanlar olmaları sağlanır.

HEDEFLER

 • Tüm faaliyetlerimizi güvenli ve yasal standartlara uygun olarak yürütmek
 • Güvenli çalışma ve öğrenme koşulları sağlamak
 • Risklerin belirlenmesine ve bunları kontrol etmek için kaynakların tahsisine sistematik bir yaklaşım sağlamak
 • Açık iletişim ve sağlık, güvenlik ve refahın önemine ortak bir bağlılık ile gösterilen olumlu bir sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik eden bir okul olmak
 • Yenilik ve öğrenmeyi mümkün kılan makul risk yönetimi ilkelerini teşvik etmek

GEREKLİLİKLER

Güvenlik kavramı ve kapsamı, sadece resmî güvenlik görevlilerinin görev tanımları yoluyla yerine getirdiği çalışmalarla sınırlı değildir. Belirleyici çok fazla katman bulunmaktadır. Eğitim alanında bulunan tüm paydaşların iletişim, etkileşim, güçlü bir iş birliği içinde bulunmaları tesis edilir.

Bu kapsamda;

 • Tüm yönetici ve öğretmenlerin güvenlik takımının içinde, planların uygulayıcısı olarak görev alırlar. Okul yöneticileri, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve diğer çalışanların takım halinde sorumluluk alarak çalışırlar.
 • Öğrencilerimiz herhangi bir güvenlik problemi yaşadığında okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız ile iletişime geçmeleri sağlanır.
 • Bunun yanı sıra afet, yangın su, baskını gibi durumlarda eylem planlarının ve gerekli hazırlıkların yapılması (eşyaların sabitlenmesi vb.) tatbikatların yapılarak görev alacak tüm kadroların eğitilmesi de güvenlik protokolleri kapsamındadır.

OKUL GÜVENLİĞİNİN KAPSAMI VE BOYUTLARI

Okul güvenliği, çocuğun ya da diğer okul personelinin okula gitmek amacıyla evinden ayrılması anından başlayarak tekrar evine gelinceye kadar geçen tüm aşamaları içerir.

Okul Güvenliği mekân açısından ele alınırsa:

 • Okul ile ev arasındaki güvenlik,
 • Okul içinde güvenlik,
 • Sınıfta güvenlik

Risk sınıflandırması yapılacak olursa:

 • Bireyler arası şiddet olaylarına karşı güvenlik,
 • Doğal afetlere karşı güvenlik,
 • Sağlık ve temizliğe ilişkin güvenlik,
 • Cinsel istismara karşı güvenlik,
 • Psikolojik ve duygusal güvenlik,
 • Etnik ve siyasî görüş konularındaki güvenlik,
 • Dijital güvenlik (sağlıklı internet kullanımı) alt alanlarından oluşur.