Ana içeriğe atla

Kampüs Olanakları

İSTEK ANKARA OKULLARI 100. YIL KAMPÜSÜ

İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hayata geçirilen bu özel proje, toplam 17.330 m2'lik bir inşaat alanını kapsamaktadır. Taban alanı 4.400 m2 olan bu modern yapı, zemin kat ve üzerinde yer alan 3 kat ile 2 adet bodrum kattan oluşmaktadır. Okul kompleksi, 9.600 m2'lik geniş bir açık bahçe alanına ev sahipliği yapmaktadır. Binanın zemin üzerindeki katlarında derslikler, atölyeler, kütüphaneler, ve idari birimler gibi çeşitli mekanlar bulunmaktadır. Ayrıca, kot altı katlarda laboratuvarlar, konferans salonu, kapalı havuz alanı, spor salonları ve yemekhane gibi birimler yer almaktadır.

Projede, simetrik olarak planlanmış iki yapısal çekirdeğin etrafında yükselen bloklar bulunmaktadır. Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesine hizmet edecek şekilde tasarlanmış olan bloklar, yaş grupları arasındaki geçişler düşünülerek özenle planlanmıştır. Öğrenci gelişimini desteklemek adına kullanılacak olan teknolojik yenilikler, projenin her aşamasında göz önünde bulundurulmuştur.

Bilim ve sanat atölyeleri, özel okuma salonları, spor ve etkinlik alanları, kafeteryalar ile açık kapalı dinlenme alanları gibi ek mekanlar da düşünülmüştür. Anaokulu öğrencileri için ayrıca planlanmış olan mini spor salonu ve okuma alanları, bu yaş grubuna özel olarak öne çıkmaktadır.

Bina cephesi, Ankara'nın ulusal mimarisine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Malzeme seçimi de bu yaklaşımı destekleyerek Anıtkabir'de kullanılan doğal taşı benimsemekte ve başkentin ağırlığını taşıyan bir eğitim yapısının, bulunduğu kente duyulan saygıyı simgeleyen bir gösterge olarak ön plana çıkmaktadır. Cephenin anıtsal dilini içeri doğru ilerledikçe modern çizgilerle yumuşatmak, her yaş grubuna uygun ve çocuk psikolojisini destekleyen renk seçimleri ile birleşerek özel bir atmosfer oluşturmuştur.

İSTEK Ankara Okulları, sadece Ankara bölgesine prestij ve dinamizm kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki diğer okullara da standart belirleyen öncü bir eğitim yapısı sunacaktır.

İlişki

Çocuklar birbirlerinden öğrenmeye teşvik edilir. Çok erken yaşlardan itibaren küçük gruplar halinde bir araya gelirler, birlikte çalışır, birlikte oynarlar. Birbirlerinin bakış açılarını dinlemeyi ve başkalarının görüşlerine ve duygularına saygı duymayı öğrenirler.

Ebeveynlerin, çocukların gelişiminde ve öğrenimindeki rolüne, çalışanlar tarafından değer verilir.  Ebeveynlerden, merkezin yaşamına aktif olarak katılmaları beklenir ve karşılığında görüşleri alınır.

Yaratıcılık

Tüm çocukların doğuştan yaratıcı olduğuna ve yaratıcı becerilerini ve ifadelerini geliştirmek için fırsatlara sahip olmaları gerekir. Ayrıca, her merkezde bir atölye, bir özgün derslik olmasının gerekliliğine ve bu atölyelerde belirli yaratıcı becerilere sahip bir kişinin, merkezin bir üyesi olarak yer alması gerekir.

Çevre

Üçüncü bir öğretmen olarak çevre, çocukların nasıl oynadıkları ve öğrendikleri konusunda etkin bir rol oynar. Çevre, binanın kendisini, odaların nasıl düzenlendiğini, neye benzediklerini ve içlerinde hangi kaynak ve ekipmanların bulunduğunu içerir. Okul mimarisinde sınıf veya atölye olarak adlandırılan çocuk gruplarının esas çalışma alanlarının yanı sıra, her binada bir dizi özgün derslikler bulunmalıdır.

Zaman

Okullarımızda tüm farklı fırsatlar için zamana değer verilir. Eğitimciler, özellikle;

 • Süreklilik:  çocuklar ve öğretmenler, çocukların merkeze devam ettiği eğitim süresi boyunca birlikte kalarak birbirleriyle güçlü ilişkiler kurmak için;
 • Günlük yaşam: birey olmak, yapmak, buluşmak, oynamak, düşünmek ve yansıtmak, konuşmak, dinlemek, dinlenmek ve yemek için;
 • Uzun vadeli projeler: Projist olarak da bilinen ve birkaç günden bir yıla kadar süren projeler için; zamana değer vermektedirler.

Öğrenme ve öğretme

Araştırmalara göre okul deneyimi ve yaklaşımı, öğretmenlerin; çocukların nasıl öğrendiği hakkında daha fazla bilgi edindikçe sürekli olarak gelişmekte olduğunu gösterir.

Okullarımızda, yetişkinlerin öğretmenin rolünün sadece öğretmek değil, aynı zamanda öğrenmek olduğuna inanılır. Öğretmenler birbirlerinden, atölyecilerden ve pedagoglardan öğrenirler. Ayrıca her gün deneyimlerini ve fikirlerini paylaştıkları çocuklardan da öğrenirler. Çocukları öğretme ve öğrenmede ortak olarak görme konusunda rahat olmaları, eğitim programımızdaki çok güçlü çocuk imajıyla bağlantılıdır.

Yansıtıcı uygulama

Öğretmenler araştırmacıdır.

Okullarımızda öğretmenin rolünün sadece öğretmek değil, aynı zamanda öğrenmek olduğu hissedilir. Çalışanlar, kendi mesleki gelişimleri için sorumluluk alır ve diğer meslektaşlarıyla, ebeveynlerle, atölye öğretmenleriyle, pedagoglarla yaptıkları tartışmalardan öğrenir.

 

İlişkisel alan

İlişkiler tarafından karakterize edilen bir ortam, ilişkisel bir mekânı teşvik edebilir veya buna izin verebilir. İlişkisel mekândan bahsettiğimizde, niteliklerin kesinlikle estetik olmadığı, ancak performans özellikleriyle daha yakından ilişkili olduğu bütünleşik bir mekânı kastediyoruz. Bu da mekânın işlevsel alanlardan değil, işlevsel alanların akışkanlaşmasından oluştuğu anlamına gelir.  İlişkisel mekânda baskın özellik, mümkün kıldığı ilişkiler, burada gerçekleştirilebilecek çok sayıda özel faaliyet ve mekân içinde etkinleştirilebilecek bilgi ve kültür filtreleridir. Bu mekânda estetik kalite (aynı zamanda) bağlantıların kalitesine (bağlantıların estetiğine) bağlıdır.

Osmoz

Dış dünya ile osmoz... Bir okul toplumun özü ve damıtılmış hali olmalıdır. Dolayısıyla okul sadece etkinlikler ve programlar açısından şehre açık değildir, aynı zamanda mekânın özellikleri de (işlevsel ve estetik) şehrin özellikleri kadar karma bir yapıya sahiptir: yoğun, karmaşık ve eş zamanlıdır.

Çoklu Duyusallık

Duyusal deneyimin zenginliği. Tüm vücudunuzu kullanarak araştırma ve keşfetmek. Duyusal navigasyon, bilgi oluşturma süreçleri ve oluşum için temel olan sinestezinin biliş ve yaratımdaki rolünü yüceltmektedir.

Çevre çoklu algılama alanına sahip bir yer olarak kavranmalıdır; sadece uyaranlar açısından zengin olması anlamında değil, her bireyin kendi algılama özelliklerine uyum sağlayabilmesi için farklı duyusal değerlere sahip olması açısından. Bir başka deyişle, herkes için standart bir çözüm düşünülemez.

Topluluk

Topluluk, okulun sosyal sisteminin üç kahramanının merkezi rolü anlamına gelir: eğitim projesini oluşturanlar olarak çocuklar, öğretmenler ve ebeveynler. Kolektif bir ortam olarak okul, katılım ve topluluk yönetimine, ortak yaşama, şenliğe, paylaşılan değerlere ve hedeflere dayanır.

Bu toplumsal duygu aynı zamanda okulun, meydanın merkeziliği, mekanların hiyerarşik olmaması (yetişkinler için çalışma alanları, mutfak, atölye, eşit konumdaki banyolar) ve genel dağılım düzeninin yataylığı gibi mekansal özelliklerini de oluşturur.

Yapısallık

Okul, araştırma ve deney için bir atölye, bireysel ve grup öğrenimi için bir laboratuvar ve bir yapılandırmacılık alanıdır.

Bilgi ve hayallerin simgesel bileşimi, gerçekliğin algılanması ve inşa edilmesi, kendi "yapay ekolojisinin" geliştirilmesi için bir yoldur.

Anlatım

Sadece sonuçları değil, öğrenme ve bilgi oluşturma süreçlerini de belgeleyen, didaktik yolları anlatarak referans değerlerini belirten bir ortam.

Çevre, yazılar, resimler, malzemeler, nesneler ve renklerden oluşan, çocukların yokluğunda bile onların tercihlerini ortaya koyan bir tür psişik deri, enerji veren ikinci bir tabaka oluşturur. Kendini temsil etme, her mekânın okul ortamını oluşturan tüm seçimleri ve referansları anlatma kapasitesidir, sanki bir hologramdaki gibi.

Zengin Normalite

Farklı öğelerin (nesneler, durumlar, ikonografi, malzemeler) etkileşimi, bireysel parçaların dengeli, birleşik "lezzetlerle" huzurlu bir senfoni oluşturan bir etkileşimdir.

Çevre sakin ve şiddetsizdir. Algısal sonuç basit ama dikkatsiz değildir, orta tonlar aralığında. Bu etkileyici ve ilginç normalite etkisi, monologik bir ortam tarafından değil, birçok farklı öğenin dengeli kombinasyonu tarafından oluşturulur, tıpkı güneşin beyaz ışığının spektrumun tüm renklerinin toplamı olduğu gibi.

Bu, farklı ölçeklerdeki küçük etkilerin yavaş ve sürekli değişimlerinin yani bir sanat anlayışının veya duygusal ifadenin özüdür.

İç/Dış

Bir okul, tam da belirli bir yer ve zamanda var olduğu için, hava koşullarından mevsimsel değişikliklere, günün saatlerinden şehrin ritimlerine kadar dışarıda olup bitenleri "hisseden" bir yer olmalıdır.

Işık

Işık manzaraları yaratmak. Işık üç farklı algısal boyuttan sorumludur:

 • Görünürlük
 • Estetik imaj
 • Zamanın geçtiğini hissetme

Renk

Çocukların renklere karşı doğal bir sevgisi vardır. Bir yaşam alanı, tüm tonları mükemmel bir şekilde dengelenmiş edilmiş olsa bile tek renkli olmamalıdır. Her kullanıcının kendi kişisel renk tercihlerine uyum sağlayabilmesi için mekân çok renkli olmalıdır.

Malzemeler

Çocuklar bir şeylere dokunmak ve hissetmek için birçok yöntem ve strateji kullanırlar. Bu nedenle, malzeme ortamının zenginliği ve çeşitliliği, küçük çocuklar için bir ortamın vazgeçilmez bir özelliğidir ve tasarım projesi bu yapay sistemin dengesini göz önünde bulundurmalıdır.

Koku

Çocuklar ve kokular arasındaki ilişki, mekânların tasarlanmasında kokulara çok dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. Kız çocukları koku ve parfümlere erkek akranlarına kıyasla daha gelişigüzel ve tepkisel yaklaşıyor gibi görünmektedir. Koku, bir mekân ya da durumun tanınması ve kimliğinin belirlenmesindeki unsurlardan biri olarak kız ya da erkek çocuklar tarafından neredeyse bağımsız bir şekilde anılmaktadır; ancak koku alma duyusu, belirli bir soruyla hafızaya çağrıldığında çok hassas bir "anten" gibi görünmektedir.

Bu nedenle, tasarımlar yapılırken koku deneyiminin çeşitlenmesine, etkileyici olmasına ve sürekli olarak enerji verici bir atmosfer yaratmasına özel bir özen gösterilmelidir.

Çeşitli mekânlar, zaman içinde ve duruma bağlı olarak değişen farklı kokularla da karakterize edilebilir.

Ses

Okul aktiviteleri ve didaktik ihtiyaçlar, sesi kontrol etmek için birçok fırsat sunar: perdeler, paspaslar ve şilteler, paneller ve açık işler, gölge oyunu için perdeler, bambu gölgelikler ve ızgaralar ve yeşil bitkiler gibi gözenekli malzemeler, ses emilimini ve dokulu malzemeleri mümkün kılar.

Okul ortamında akustik çeşitliliğin olması, her mekânın kendi akustik kimliğine sahip olması ve çocukların mekânı göçebe bir şekilde keşfederken farklı ses durumlarıyla karşılaşması önemlidir.

Sınıflar: 8 Adet, 650 m2

Okuma Atölyesi: 1 Adet, 60 m2

Bilişim ve Teknoloji Atölyesi: 2 Adet, 110 m2

Gastronomi Atölyesi ve Yemekhane: 1 Adet, 300 m2

Müzik Atölyesi: 1 Adet, 75 m2

Drama Atölyesi: 1 Adet, 50 m2

Satranç Atölyesi: 1 Adet, 45 m2

Jimnastik Salonu: 1 Adet, 120 m2

Görsel Sanatlar Atölyesi: 1 Adet, 70 m2

Sağlık Odası: 1 Adet, 50 m2

Lobi ve Giyinme Alanı: 1 Adet, 160 m2

Sınıflar: 24 Adet, 1200 m2

Kütüphane: 1 Adet, 160 m2

Bilişim ve Teknoloji Atölyesi: 2 Adet, 110 m2

Gastronomi Atölyesi: 1 Adet, 60 m2

Müzik Atölyesi: 1 Adet, 75 m2

Drama Atölyesi: 1 Adet, 50 m2

Satranç Atölyesi: 1 Adet, 45 m2

Jimnastik Salonu: 1 Adet, 120 m2

Görsel Sanatlar Atölyesi: 1 Adet, 70 m2

Sağlık Odası: 1 Adet, 50 m2

Yemekhane: 1 Adet, 480 m2

Sınıflar: 24 Adet, 1056 m2

Kütüphane: 1 Adet, 160 m2

Fen ve Teknoloji Laboratuvarı: 1 Adet, 70 m2

Bilişim Atölyesi: 1 Adet, 55 m2

Teknoloji ve Tasarım Atölyesi: 1 Adet, 70 m2

Görsel Sanatlar Atölyesi: 1 Adet, 65 m2

Müzik Atölyesi: 1 Adet, 60 m2

Çok Amaçlı Derslik: 1 Adet, 100 m2

Sağlık Odası: 1 Adet, 35 m2

Sınıflar: 24 Adet, 1056 m2

Kütüphane: 1 Adet, 160 m2

Fizik Laboratuvarı: 1 Adet, 65 m2

Kimya Laboratuvarı: 1 Adet, 65 m2

Biyoloji Laboratuvarı: 1 Adet, 80 m2

Bilişim Atölyesi: 1 Adet, 55 m2

Teknoloji ve Tasarım Atölyesi: 1 Adet, 70 m2

Görsel Sanatlar Atölyesi: 1 Adet, 65 m2

Müzik Atölyesi: 1 Adet, 60 m2

Çok Amaçlı Derslik: 1 Adet, 100 m2

Sağlık Odası: 1 Adet, 35 m2

Bahçe Alanı: 9956 m2

Kütüphaneler: 3 Adet, 500 m2

Fen ve Bilim Laboratuvarları: 4 Adet, 272 m2

Bilişim ve Teknoloji Laboratuvarları: 3 Adet, 182 m2

Teknoloji Tasarım Atölyeleri: 2 Adet, 140 m2

Dans Atölyesi: 1 Adet, 100 m2

Müzik Atölyeleri: 10 Adet, 320 m2

 • Temel Müzik Atölyesi
 • Orkestra ve Koro Atölyesi
 • Piyano Atölyesi
 • Gitar Atölyesi
 • Çello Atölyesi
 • Vurmalı Enstrüman Atölyesi
 • Keman Atölyesi
 • Üflemeli Enstrüman Atölyesi
 • Okul Radyosu
 • Kayıt Stüdyosu

Görsel Sanatlar Atölyeleri (Branşlaşma): 6 Adet, 340 m2

 • Desen ve Pentür Atölyesi
 • Tasarım ve Baskı Atölyesi
 • 3 Boyut Atölyesi
 • Temel Sanat ve Tasarım Atölyesi
 • IB Sanat Atölyesi
 • Görsel Sanatlar Atölyesi

Çok Amaçlı Derslikler: 4 Adet, 300 m2

Kapalı Spor Salonu: 1 Adet, 520 m2

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu: 1 Adet, 400 m2

Konferans Salonu: 1 Adet, 500 m2

Yemekhaneler: 3 Adet, 1580 m2

Kantin: 1 Adet, 230 m2

Sağlık Odaları: 2 Adet, 84 m2

Giriş ve Lobi Alanları: 680 m2

Güvenlik Binaları: 3 Adet, 160 m2