Ana içeriğe atla

Eğitim Yaklaşımı

IB (Uluslararası Bakalorya) Odaklı Eğitim 

İSTEK Ankara Okulları, öğrencilere bireysel ve küresel düzeyde güçlü bir eğitim sunabilmek amacıyla Uluslararası Bakalorya (IB) eğitim sistemini temel alan bir eğitim yaklaşımını benimsemektedir. IB yaklaşımı, öğrencilere sadece akademik bilgiler değil, aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve küresel vatandaşlık becerileri kazandırmayı hedefler.

1. Bütünlüklü Öğrenme Deneyimi:

IB eğitiminde bütünlüklü bir öğrenme deneyimi vardır. Öğrencilere disiplinler arası bağlantılar kurma fırsatları sunulur. Bu, öğrencilerin konular arasında köprüler kurarak bilgiyi daha iyi anlamalarına ve uygulamalarına olanak tanır. Kültürlerarası anlayış ve küresel perspektif, öğrenme sürecine entegre edilir.

2. Eleştirel ve Analitik Düşünme:

IB eğitimi, öğrencilere eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirme konusunda vurgu yapar. Öğrenciler, karmaşık sorunları anlama, analiz etme ve çözme yeteneklerini pekiştirir. Bu, öğrencilerin sadece bilgiyi öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda bilgiyi anlamalarına ve bağlamlandırmalarına yardımcı olur.

3. Sosyal Sorumluluk ve Hizmet:

IB, öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlar. Toplumlarına hizmet etme ve küresel sorunlara duyarlılık, öğrencilere sosyal hizmet ve topluluk liderliği fırsatları sunarak öne çıkarılır. Bu, öğrencilerin empati geliştirmelerine ve dünya vatandaşları olarak etkin rol almalarına olanak tanır.

4. Dil ve İletişim Becerileri:

IB programı dil ve iletişim becerilerine büyük önem verir. Birden fazla dilde iletişim kurabilme yeteneği öğrencilere kazandırılır. Bu, kültürler arası etkileşimi artırır ve öğrencilerin daha geniş bir iletişim ağına entegre olmalarına katkı sağlar.

5. Bireysel Farklılıklara Kucaklama:

IB eğitimi, öğrencilerin bireysel farklılıklarını kucaklamayı hedefler. Öğrenme stilleri, ilgi alanları ve yeteneklere odaklanarak, her öğrencinin güçlü yanlarını keşfetmesini ve geliştirmesini destekler. Bu, öğrencilere kişisel ve akademik anlamda en iyi potansiyellerini ortaya çıkarma fırsatı sunar.

Okulumuzun Holistik Eğitim Yaklaşımı: IB ile Spor ve Sanatın Entegrasyonu

Okulumuz, Uluslararası Bakalorya (IB) eğitim sistemini benimseyerek sadece akademik değil, aynı zamanda spor ve sanat alanlarında da kapsamlı bir eğitim sunmayı taahhüt eder. Bu yaklaşım, öğrencilere bütünlüklü bir öğrenme deneyimi sunarak spor, sanat ve akademik başarıları entegre etmeyi amaçlar.

1. Spor ve Fiziksel Aktivite:

IB programı, öğrencilere spor ve fiziksel aktiviteyi yaşamları bir parçası haline getirmeyi hedefler. Öğrencilere çeşitli spor branşlarında deneyim kazandırmak ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamak, sporun sadece bir eğlence değil aynı zamanda yaşam tarzı olduğu bilincini aşılamayı amaçlar.

2. Sanat ve Yaratıcılık:

Sanat, okulumuzda yaratıcılık ve özgün düşünceyi teşvik eden temel bir bileşendir. IB eğitimi, öğrencilere çeşitli sanat disiplinlerinde kendilerini ifade etme fırsatı sunar. Resim, müzik, drama gibi alanlarda öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini destekler.

3. Disiplinler Arası Bağlantılar:

Spor ve sanat, IB eğitiminde diğer akademik disiplinlerle entegre bir şekilde ele alınır. Öğrencilere disiplinler arası bağlantılar kurarak sporun ve sanatın matematikten bilime, tarihten dilbilimine kadar geniş bir yelpazede nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamalarına fırsat tanınır. Örneğin, bir dans performansı sadece fiziksel aktivite değil, aynı zamanda kültürel tarih ve müzikle de ilişkilendirilir.

4. Takım Çalışması ve Liderlik Gelişimi:

Spor, öğrencilere takım çalışması, liderlik ve sorumluluk alma gibi önemli beceriler kazandırır. Aynı zamanda, sanat da özgün ifade ve grup içinde yaratıcılık konusunda öğrencilere fırsatlar sunar. Okulumuz, öğrencilerin bu alanlarda gelişimini destekleyerek sosyal becerilerini güçlendirmeyi amaçlar.

5. Özgünlük ve İfade Özgürlüğü:

Sanat, öğrencilere özgün ifade ve düşünce özgürlüğü sağlar. Spor ise bireyin kendi yeteneklerini keşfetmesine ve sınırlarını zorlamasına imkan tanır. Bu, öğrencilerin hem sanatta hem de spor alanında özgün bir şekilde kendilerini ifade etmelerine olanak sağlar.

Okulumuz, IB eğitim programı çerçevesinde spor ve sanatı entegre ederek, öğrencilere sadece akademik başarı değil aynı zamanda bireysel gelişim ve özgün ifade konularında da zengin bir deneyim sunmayı amaçlar. Okulumuz, IB eğitim yaklaşımını benimseyerek öğrencilere küresel bir perspektif sunmayı ve sadece akademik değil aynı zamanda karakter gelişimi üzerinde de odaklanmayı taahhüt eder.