Ana içeriğe atla

1. Yabancı Dil

Hedefimiz, IB kılavuzları, Dil Kapsam Sıralama Belgeleri, MEB yönetmelikleri ve Avrupa Dil Çerçevesi'ni (CEFR) kullanarak öğrencilerin İngilizce becerilerini geliştirir ve zenginleştirir.

Amacımız, her bir öğrenciyi uluslararası düzeyde kullanılabilecek ve Ortak Avrupa Çerçevesi’nin minimum standartlarını karşılayabilecek bir okuma hazır bulunuşluğu seviyesine ulaşmak üzere hazırlar.
İSTEK Okulları dil öğretim programı, beyin temelli öğrenme, kavramsal öğrenme ve çift dilli eğitim, öğrencilere daha etkili bir dil becerisi kazandırmak için kullanılan farklılaştırma metodolojilerini içerir. Beyin temelli öğrenme, dilin öğrenilmesinde beyin işlevlerini anlamaya ve bu bilgiyi öğretim yöntemlerine entegre etmeye odaklanır. Bu metodoloji, dil öğrenimini öğrencilerin bilişsel süreçlerine uygun şekilde tasarlamayı amaçlar, böylece öğrencilerin dil bilgisi, kelime dağarcığı ve iletişim becerilerini daha hızlı ve etkili bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır.

Kavramsal öğrenme, dilin soyut kuralları yerine gerçek hayat bağlamlarıyla ilişkilendirilmesini vurgular. Bu metodoloji, öğrencilere dil becerilerini günlük yaşamlarında kullanma yeteneği kazandırmayı hedefler. Öğrenciler, dilin kullanıldığı gerçek durumları anlamaya çalışarak dil bilgisi kurallarını içselleştirebilirler. Bu sayede, dil öğrenme süreci daha anlamlı ve kalıcı hale gelir.

Çift dilli eğitim metodolojisi ise öğrencilere birden fazla dilde öğretim yaparak dil çeşitliliğini teşvik eder. Bu yaklaşım, öğrencilere iki veya daha fazla dilde etkili bir şekilde iletişim kurabilme yeteneği kazandırarak dil öğrenimini zenginleştirir. Bu metodoloji aynı zamanda kültürel farkındalığı artırır ve öğrencilere çok dilli bir dünyada daha iyi yer alabilme becerisi kazandırır.

Bu farklılaştırma metodolojileri, dil öğretimini daha kişiselleştirilmiş, anlamlı ve etkili hale getirerek öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar. Her bir metodoloji, öğrenci çeşitliliği ve öğrenme stilleri gözetilerek dil öğretimindeki kaliteyi artırmak için kullanılır.

İngilizce programımız ana dili İngilizce olan öğretmenler ve alanında uzman Türk öğretmenler tarafından verilir.

Sınıfta, drama, müzik, diyalog, oyun, birebir ve grup çalışması gibi öğrenci temelli sistem sayesinde iletişimi teşvik eder. Projeler ve portfolyo çalışmaları, öğrencilerimizin dil gelişimini sürekli olarak izlediğimiz yöntemlerdir. Bunun yanı sıra, günlük hayatın parçası olması için İngilizcenin doğal olarak kullanılması için de ortam yaratmaya çalışılır. Çocukların farklı öğrenme tarzlarını dikkate alınır ve akıllı tahtalar, iPadler videolar gibi araçlar kullanarak sınıf çalışmasını teknolojik olarak geliştirilir.

Web 2.0 teknolojilerini aktif bir şekilde kullanılır. Öğrencilerimize kullandığımız dijital platformlarla zengin öğrenme ortamları sunarız ve bunu sınıf dışına da taşırız.

Dersler, öğrenci merkezli, sorgulama temelli, oluşturmacı yaklaşımla planlanır.

Her öğrencinin derslere aktif bir şekilde dâhil olmasını ve katılım göstermesini sağlanır.  Sınıflarda, farklı şekillerde öğrenen öğrenciler olduğu dikkate alındığından, ders planları her bir öğrencinin desteklenmesini sağlayacak şekilde yapılır. Görsel ve işitsel materyaller, yazılı metinler, kinestetik faaliyetler, öğrenmenin her öğrenci için eğlenceli ve kolay olmasını sağlamak amacıyla bütünleşik bir şekilde kullanılır.