Ana içeriğe atla

Anadili

İSTEK Ankara Okulları olarak, dilbilim kuramlarını okur merkezli bir perspektifle birleştirerek, öğrencilerimizin anadili eğitimini daha etkili ve zengin kılmayı amaçlarız. Bu çerçevede:

 • Dilbilim Kuramları ve Okur Merkezli Perspektif: Dilbilim kuramlarını, özellikle dil edinimi teorilerini, okur merkezli bir perspektifle entegre ederiz. Öğrencilerimizin dil edinim sürecinde aktif katılımlarını ve kişisel anlam inşa etmelerini destekleyen bir yaklaşım benimseriz.
 • Bireyselleştirilmiş Okuma Stratejileri: Her öğrencinin güçlü yönlerini ve zayıf noktalarını anlamalarını sağlayarak, öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarına uygun okuma stratejilerini benimsemelerine destek oluruz.
 • Dilbilgisi Bilincinin Okuma Bağlamında Geliştirilmesi: Dilbilgisi bilincini, öğrencilerin okuma bağlamında dilin yapısal özelliklerini anlamalarını sağlamak için kullanırız. Bu, öğrencilere metinleri daha derinlemesine analiz etme ve dilbilgisi kurallarını okuma anlayışlarını geliştirmek için bilinçli bir şekilde kullanma becerisi kazandırır.
 • Kültürel Bağlamda Yorumlama ve Eleştirel Okuma: Eğitim terminolojisindeki "kültürler arası eğitim" kavramını benimseriz ve öğrencilerimize metinleri kültürel bağlamda değerlendirme ve eleştirel okuma becerilerini kazandırma hedefi güderiz. Okur merkezli bir perspektifle, öğrencilere metinleri kendi deneyimleri ve dünya görüşleriyle bağdaştırma fırsatı sunarız.
 • Dilbilgisi ve Yazma Etkinlikleri ile Entegrasyon: Dilbilgisi becerilerini, özellikle yazma becerileriyle entegre ederiz. Öğrencilerin dilbilgisini sadece kuralların ezberlenmesi değil, aynı zamanda yazma süreçlerinde etkili bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmelerini destekleriz.

İSTEK Ankara Okulları Anadili Eğitimi Politikası, dilbilim kuramlarını ve okur merkezli yaklaşımı bir araya getirerek öğrencilerimizin anadil becerilerini en üst düzeye çıkarmayı ve derinleştirmeyi hedefler.

Anadili ile ilgili amaçlar:

Güçlü dil becerileri aşağıdakileri kapsar:

 • İhtiyaç ve duyguları ifade etmek,
 • Diğer insanların ihtiyaçlarını ve duygularını anlamak,
 • Anlam oluşturmak, yansıtmak ve dünyayı anlamak,
 • Kişisel ilgiler, keyifli aktiviteler  ve bilimsel gelişmelerle ilgili bilgi ve beceri edinmek ve bunları paylaşmak,

Eğitim öğretim müfredat çalışmalarımızın temel amacı öğrencilerin bilgi, beceri (öğrenme yaklaşımları), kavramsal anlayışlarını geliştirerek uzun vadede aşağıdaki öğrenen profil özelliklerine sahip bireyler olmalarını sağlamaktır.

 • Araştıran-sorgulayan: Dil kullanımı ve yapısını sorgularlar. Bilgi edinmek ve etraflarındaki dünyayı anlamlandırmak için dili kullanırlar.
 • Düşünen: Düşünce ve fikirlerini açıkça ifade edebilirler.
 • İletişim Kuran: Kendilerini sözel ya da yazılı olarak pek çok farklı durumda ifade edebilirler. Dikkatli bir şekilde dinler ve özgüvenli ve açık bir şekilde konuşurlar. Farklı metin türlerini okur ve anlarlar. Amaca uygun bir tarzda, açıkça ve doğru bir şekilde yazarlar.
 • Riski göze alan: Tam olarak güvenli hissetmedikleri durumlarda bile okumaya, yazmaya ve konuşmaya istekli olurlar.
 • Bilgili: Dil yapılarını, metin türlerini ve edebi tarzları tartışmak amacıyla dil bilgisi ve anlayış kazanmışlardır.
 • İlkeli: Dilin güçlü olduğu ve sorumlulukla kullanılması gerektiğinin farkındadırlar. Aktif ve doğru dil kullanımının başkalarını etkileyebileceğini bilirler.
 • Açılış görüşlü: Diller, aksanlar ve iletişim tercihleri arasındaki farklılık ve benzerliklere saygı gösterirler.
 • Dengeli: Kendilerini sözel ve yazılı olarak ifade edebilirler. Farklı metin türlerini okuyup anlayabilir ve farklı amaçlarla farklı kitlelere yönelik yazı yazabilirler.
 • Dönüşümlü düşünen: Kendi dil gelişimi ve dil yeterliliğini geliştirme çalışmaları üzerinde dönüşümlü düşünür.

İSTEK Ankara Okulları Türkçe - Türk Dili ve Edebiyatı  Dersleri

Anadili Eğitimi Programımız öğrenme sonuçları ve iyi planlanmış faaliyetlerle birlikte, öğrencilere Türkçe öğrenme sevgisini aşılamayı, öğrencilerde dil öğrenimi ile ilgili farkındalığı arttırmayı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi, böylelikle hedef dilin etkili, akıcı ve düzgün konuşulmasını amaçlar.

 • Okuduğunu, gördüğünü, dinlediğini anlayan,
 • Hislerini, düşüncelerini ve hayallerini ifade eden,
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünen,
 • Sorumluluk sahibi ve girişimci olan,
 • Çevresiyle uyum içerisinde yaşayan,
 • Olayları, durumları ve verileri önceki bilgileriyle birlikte sürekli sorgulayan ve yorumlayan ve estetik duygusu gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

Anadili Türkçe olmayan öğrencilerimiz için aşağıdaki destekleri sunarız:

 • Gerekli durumlarda ek dersler veya okul sonrası dersler, küçük gruplarla ya da birebir olacak şekilde öğrencilerle birlikte çalışmak üzere verilir.
 • Öğrencilere, seviyelerine göre kitaplar, okuma materyalleri ve çalışma sayfaları verilir.
 • Ebeveynler ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, her bir öğrenci için bireysel bir öğrenme planı hazırlanır ve uygulanır.