Ana içeriğe atla

İSTEK Okulları Kapsayıcı Eğitim ve Özel Eğitim İhtiyaçları Politikası

1.Kapsam:

Bu dokümanda bütün öğrencilerin eğitime dâhil edilmesi ve eğitim ortamlarının farklılaşması veya çeşitlendirilmesi ile ilgili her türlü durum, “Kapsayıcı Eğitim ve Özel Eğitim İhtiyaçları Politikası” başlığı altında ele alınmaktadır.

Okulun “Kapsayıcı Eğitim ve Özel Eğitim İhtiyaçları Politikası”, hem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)‘nın 7 Temmuz 2018 tarihli “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”, hem de IB DP’nin Kasım 2018 tarihli “Erişim ve Kaynaştırma Politikası” na uygun olarak oluşturulmuştur.

Bu politika, İSTEK Okulları bölüm başkanları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ekibi ve okul idaresinden bir temsilci ile oluşan Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu (RHYK) tarafından hazırlanmıştır. Bu belge her akademik yılın başlangıcında, Ağustos ayında gözden geçirilecektir.

İSTEK  Okulları, tüm öğrencilerin okul bünyesinde sunulan tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine erişimini ve katılımını arttırmayı hedeflemektedir. IB DP programlarının müfredatına erişimi için de “IB Programları Kabul Politikası” ndaki koşullar ayrıca  dikkate alınacaktır.

2.Terminoloji:

Özel Eğitim İhtiyacı olan birey: Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından, akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren birey

Kapsayıcı Eğitim: Öğrenenlerin çeşitli gereksinimlerine, onların eğitime, kültüre ve topluma katılımını arttırarak ve eğitim sisteminin içindeki ayrımcılığı azaltarak cevap verme sürecidir. Bu süreçte eğitim stratejileri hazırlanması ve uygulanmasına Kapsayıcı Eğitim denir.

Kapsayıcı değerlendirme düzenlemelerine ihtiyaç duyan adaylar, aşağıdakilerden biri veya daha fazlası nedeniyle öğrenme desteği gereksinimlerine sahip olabilir:

 • Otizm spektrumu / Asperger sendromu
 • Öğrenme güçlükleri (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi, Dispraksi)
 • Tanılanmış fiziksel ve / veya duyuşsal zorluklar
 • Tanılanmış sosyal, duygusal ve davranışsal zorluklar
 • Konuşma ve / veya iletişim zorlukları
 • Diğer sağlık sorunları olanlar
 • Psikososyal bozukluklar
 • DEB / DEHB
 • Üstün zekâ ve yetenek

* (DEHB) dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu, (DEB) dikkat eksikliği bozukluğu

3. Kapsayıcı Eğitim ve Özel Eğitim İhtiyaçları Politikası’nın Genel Amaçları:

İSTEK Okullarında ;

 • Öğrencilerin becerileri ve engelleri ile bireysel ihtiyaçlarının çeşitliliğini tanımayı ve anlamayı
 • Çeşitli öğrenci becerilerine göre uygun öğrenme ortamları oluşturmayı,
 • Tüm öğrencilerin müfredatta hedeflenen hedef ve becerilere ulaşmasını sağlamayı.
 • Öğrencilerin gereksinimleriyle uyumlu beklenti ve talepleri doğrultusunda öğrenme etkinliklerini planlamayı ve programlamayı,
 • Tüm öğrencilerin engelsiz başarıya ulaşmasını sağlayan bir öğrenme ortamı yaratmak için tüm okul paydaşlarını ve personelini sürece dâhil etmeyi
 • Tüm okul politikalarının öğrencileri eğitime dâhil etme süreciyle bütünleştirilmesini sağlamayı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun program oluşturma sürecini yönetmeyi amaçlıyoruz.
 • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları, üst öğrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama akranlarıyla beraber hazırlanmalarını amaçlıyoruz.

3.1.Okulun Rolü:

Okul Yönetimi, okuldaki özel eğitim ihtiyaçlarının sağlanmasının gözetimini yapacak ve tüm yönetim organını, okulun yasal gereklilikleri nasıl karşıladığı konusunda bilgilendirecek bir sorumlu kişi belirler. İSTEK Okullarında bu görevi, müdürler, RHYK Başkanı ile düzenli görüşerek yürütür.

Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu, Liderlik Ekibi, IB DPC, bölüm başkanları, PDR uzmanları ve her okulun hizmet bölümünden bir temsilciden oluşur.

RHYK Başkanı, okulun " sorumlu kişisidir" ve okulun özel eğitim ihtiyaçları çalışmalarını yönetir. RHYK Başkanı, okul tarafından yapılan özel eğitim ihtiyaçları konusunda okul yönetimini bilgilendirecektir.

RHYK Başkanı, okulun özel eğitim ihtiyaçları politikasının etkili günlük işleyişini sağlamak için özel eğitim ihtiyaçları yöneticisi ve personeli ile yakın bir şekilde çalışacaktır. RHYK Başkanı, özel eğitim ihtiyaçlarında gelişme için alanlar belirleyecek ve okulun gelişim planına katkıda bulunacaktır. RHYK Başkanı okulun eylemini, sonraki adımları ve belirtilen öğrenciler için alınacak kararları koordine edecektir.

RHYK üyeleri ve tüm okul, özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler için müfredatı farklılaştırmaktan sorumludurlar ve ilerlemelerini izleyeceklerdir. Müfredatın alanlarından sorumlu olan tüm öğretmenler (ortaokulda Bölüm Başkanları ) öğrencilerin kendi konu alanlarında kaydettiği ilerlemeyi ve kaynakların ve diğer müfredat materyallerinin etkililiğini gözden geçirecek ve izleyecektir. Tüm personel RHYK Başkanı ile yakın çalışacaktır.

Okul; Kapsayıcı Eğitim ve Özel Eğitim İhtiyaçları Politikasının uygulanmasında önemli bir rol oynar.

Okulun sorumlulukları şu maddelerle açıklanabilir:

3.1.1- Okul İdaresinin Sorumlulukları:

 • Okul İdaresi, Kapsayıcı Eğitim ve Eğitimde Özel İhtiyaçlar Politikasının içeriğinin özel eğitimle ilgili tüm ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamalıdır.
 • Kapsayıcı Eğitim ve Eğitimde Özel İhtiyaçlar Politikasının diğer okul politikalarıyla uyumlu olmasını sağlamalıdır.
 • Okul İdaresi, tüm paydaşların öğrencilerdeki bireysel çeşitliliğin öneminin farkında olmalarını ve tüm öğrenim alanlarında esnekliğin okul personeli arasında ortak bir anlayış olmasını sağlamalıdır.
 • Okul İdaresi, öğretme ve öğrenme yaklaşımlarının (ATT ve ATL) bir gereği olarak okul etkinliklerinde kapsayıcı yöntemlerin teşvik edilmesini sağlamaktan sorumludur.

3.1.2- Öğretmenlerin Sorumlulukları

 • Tüm öğretmenler, tek bir dersin veya sınıfın öğretmeni değil, tüm öğrencilerin sorumluluklarının bir parçası olduklarının farkında olmalıdır.

 • Öğretmenler, farklılaştırılmış öğrenme etkinliklerini yürütebilecek eğitim ve becerilere sahip olduklarından emin olmalı, yoksa ihtiyaç halinde bu konuda eğitim talep etmelidir.
 • Tüm öğretmenler, öğrencilerine geri bildirim vermeli ve öğrencilerin sorularına zamanında yanıt almalarını sağlamalı ve bunun özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın önemli bir parçası olduğunun bilincinde olmalıdır.
 • Tüm öğretmenler, etkili katılımı sağlamak için öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin çeşitli öğrenci ihtiyaç ve hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamakla yükümlüdür.

3.1.3- Öğrencilerin Sorumlulukları:

 • Öğrenciler, eğitim etkinlikleri öncesinde ve sırasında duygu ve tercihlerini ifade etmekle yükümlüdür.
 • Araştıran bireyler olarak, öğrenciler hedeflerine ulaşmak için gerekli bilgileri aramalıdır.
 • Öğrenciler, devam eden süreci destekleyecek yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine dâhil olmalıdır.

3.1.4- Velilerin Sorumlulukları:

 • Topluluğun bir üyesi olarak, eğitim sürecinin planlanması ve geliştirilmesine dâhil olmaktan ebeveynler veya yasal vasiler sorumludur.
 • Kapsayıcı eğitim veya Özel eğitim ihtiyaçları durumlarında, okula ve yetkililere gerekli bilgi ve belgelerin sağlanmasından anne babalar veya yasal veliler sorumludur.
 • Veliler, öğrencinin ihtiyaçları ile ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik ve / veya gelişme olması durumunda okulu bilgilendirmekle yükümlüdür.

4.Kabul Koşulları:

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, okulun kabul politikası doğrultusunda İSTEK Ankara Okullarına kabul edilecektir. Okul, Eğitimde Özel İhtiyaçlar ve Kapsayıcı Eğitimin ve Engellilik Kanunu’nun yasal gerekliliklerinin farkındadır ve yasanın gerekliliklerini karşılayacaktır. Okul, çocukların özel eğitim gereksinimlerine sahip olduğunun geçmişte tespit edilip edilmediğini belirlemek için, ebeveynlerle yakın çalışmak adına başlangıç ​​toplantılarını kullanacaktır.

Okul, bir çocuğun öğrenmede zorluk yaşayabileceği konusunda uyarılırsa, ilgili tüm bilgileri toplamak ve ilgili farklılaştırılmış bir müfredat planlamak için elinden gelenin en iyisini yapacaklardır.

* 5378 Sayılı Engellilik Kanunu'nun 5. ve 6.Maddeleri

5.Herkes için Erişim

İSTEK Okulları, tanımlanmış öğrenme güçlükleri olan öğrenciler dahil  Kabul Politikası'nda belirtilen koşulları sağlayan tüm öğrencileri kayıt etmektedir. Bu öğrenciler gerektiğinde uygun şekilde desteklenir.

İSTEK Okulları, öğrenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından sadece velilerinin sorumlu olmadığını kabul eder. Okul ve ebeveynler arasında işbirliği ve iletişim mevcut olmalıdır.

5.1.Kaynaklar

 • İSTEK Okulları, öğrencilerin ihtiyaçlarının İdareciler ve RHYK tarafından karşılanmasını sağlar. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu alanları belirlemek ve uygun önlemleri almak için ebeveynlerin ve öğrencilerin beyan belgesini kullanacaklar.
 • İSTEK Okulları, eğitimcilerin öğrencilerin ilerlemesini gözden geçirmesi, öğrencilerin müfredat ihtiyaçlarını tartışması ve sınıflar ve aşamalar arasında bilgi aktarımı için zaman ayrılmasını sağlar.
 • İSTEK Okulları, müfredat alanlarında kaynakların geliştirilmesi için gerekli desteği sağlar ve personel Eğitimde Özel İhtiyaçlar ve Kapsayıcı Eğitim konularında tam olarak güncel tutularak eğitimler üstlenir.

6. Tanılama, Değerlendirme, İncelemeler

6.1.Daha önce Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Çalışması Yapılmış Öğrenciler İçin Okulda Atılacak Adımlar

Öğrencilerin okula başvurusu esnasında; aile öğrenciyle ilgili herhangi bir teşhis belgesi beyan etmişse, okulun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) uzmanı öğrenciyi takip eden uzmanla iletişime geçerek, öğrenci hakkında veri toplar. Bu bilgileri RHYK ile paylaşarak birlikte gerekli düzenlemelere karar verilir.

6.2.Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Çalışması Yapılmamış Öğrenciler İçin Okulda Atılacak Adımlar

 1. Öğrencilerin okula ilk kabulü sırasında PDR uzmanı aileden bilgi alır ve öğrenciyi gözlemler. İhtiyaç halinde değerlendirme ve tanılama için PDR uzmanı aileyi okul dışından bir uzmana yönlendirir. Uzman görüşleri ve resmi tanıya bağlı olarak öğrenci eğitsel değerlendirme ve tanılama için RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi)ne yönlendirilir.

 2. Öğrencilerin okula ilk kabulü sırasında gözlemlenememiş ya da sonradan ortaya çıkan özel eğitim ihtiyaçları için, aşağıda belirtilen adımlar izlenir.

Adım 1:

Sınıf ya da Branş Öğretmeninin fark etmesi durumunda:

• Öğrenci hakkında bilgi toplar ve değerlendirir.

• Okul idaresini ve PDR uzmanını bilgilendirir.

Adım 2:

PDR Uzmanı:

• Öğrenci hakkında bilgi alır ve gözlemler.

• Aileden de bilgi alır.

•Öğrenciyi değerlendirme için okul dışından bir uzmana yönlendirir..

Adım 3:

• Uzman görüşleri ve resmi raporlara göre PDR, ebeveyn ile iletişime geçer ve ebeveynlerin onaylaması halinde öğrenciyi RAM 'e (Danışmanlık Araştırma Merkezi) yönlendirir.

6.3.Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ya da Özel bir Psikiyatristten Gelen Teşhis Raporu Olan Öğrenciler için Uygulamalar.

Teşhise göre okul RHYK tarafından bir destek programı hazırlanır.

• BEP (Bireysel Eğitim Programı):

Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir. Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak, belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir. Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır.

Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır. Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uyguladıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır. Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır.

Aşamaları:

 • Okul müdürü ve görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında BEP Geliştirme Birimi kurulur.
 • BEP Birimi sene başında yapılan kurul toplantısında belirlenir.
 • Bireysel Eğitim Planını, BEP Geliştirme Birimi hazırlar.
 • Öğrencinin eğitsel performansı belirlenir.
 • Destek hizmetler ve eğitim ortamları belirlenir.
 • Uzun Dönem Amaçlar ve Kısa Dönem Amaçlar belirlenir.
 • Bu amaçlar doğrultusunda değerlendirme yapılır.

• ZEP (Zenginleştirilmiş Eğitim Programı):

Üstün yetenekli öğrenciler için okulda uygulanacak programdır.

MEB müfredatına bağlı, atölye temelli, yaşayarak ve uygulayarak öğrenme modelidir.

Program bünyesinde aşağıdaki atölyeler bulunmaktadır.

Materyal geliştirme atölyesi, Değerler eğitimi atölyesi, Çocuk sanat atölyesi, Yaratıcı yazı atölyesi, Teknoloji yazılım atölyesi, Beceri ve yetenek atölyesi, Bilim ve deney atölyesi,

Akıl oyunları atölyesi, Geçmişin izleri atölyesi, Robotik atölyesi, Mantık atölyesi, Dikkat atölyesi

Okula tanı ile gelen öğrenciler için her iki eğitim programı da uygulanmaktadır.

7.Müfredat Çalışmaları

o   İSTEK Okulları, Kabul Politikasında belirtilen koşulları sağlayan, öğrenme bariyeri olan öğrenciler için de erişim sağlar. Bu öğrenciler gerektiğinde uzmanlar, ebeveynler ve tüm diğer paydaşlar tarafından öğrencilerin de görüşleri alınarak  uygun şekilde desteklenir. Buna sağlamak için müfredat çalışmaları da yapılır.

7.1.IB DP Değerlendirme Sürecinde Özel Eğitim İhtiyaçları

Ön değerlendirme döneminde özel bir ihtiyacın belirlenmesi durumunda, IB DP Koordinatörü “Erişim ve Dâhil Etme Politikası”, Kasım 2018 (güncelleme Eylül 2022) dokümanını referans alarak gerekli düzenlemeleri yapar. Herhangi bir özel değerlendirme ihtiyacı durumunda, IB DP koordinatörü ve öğretmenler Eğitimde Özel İhtiyaçlar ve Kapsayıcı Eğitim politikasının buna göre uygulanmasını sağlar.

Prosedürler El Kitabı uyarınca, sınavlardan en az 12 ay önce özel düzenlemeler için IBO’ ya resmi bir talep gerektirir. Yukarıda belirtilen özelliklerden birine sahip bir aday varsa, mümkün olan en kısa sürede IBO 'ya bildirilmelidir. “Özel değerlendirme ihtiyaçları olup olmadığına bakılmaksızın tüm adaylara aynı değerlendirme standartlarının uygulandığı ifade edilmektedir. Bu durumda, dezavantajları azaltmak için özel düzenlemeler gereklidir:

7.1.1.Özel Düzenlemeler

Dokümantasyon IBO tarafından incelendikten sonra okulumuz aşağıdaki düzenlemeleri yapacaktır.

• Ek süre (kesin süre) - Ek desteğe ihtiyaç duyanlara ek süre olarak her bir saat için 15 dakikalık ekstra sınav süresi verilebilir. Adaylara IB' den izin almadan 2 yıllık Program boyunca ödevleri tamamlamaları için ek süre verilebilir (Erişim ve Dâhil Etme Politikası, Kasım 2018).

• Dinlenme süreleri - Ek süre alan adaylar dinlenme süreleriyle de desteklenebilir. Bir adayın sınav takvimi 6,5 saatten fazlaysa, yeniden planlama talep edilebilir. (Erişim ve Dâhil Etme Politikası, Kasım 2018).

•Yardımcı teknoloji - Bir öğrenci, cevapları yazmakta güçlük çektiğinde yanıtları yazmaya yardımcı olmak için bir bilgisayar kullanılabilir. Bu, öğrencinin sınava girmeden zorlanmasına yardımcı olacaktır.

• Yazıcılar - Bir asistan öğrencinin gerekirse gerekli cevapları yazmasına yardımcı olabilir.

• Okuyucular - Bir öğrencinin sağlık durumu nedeniyle yardıma ihtiyacı varsa, başka bir öğrenci yüksek sesle soruları okumak ve öğretmen gözleminde sınav görevlilerinin cevaplarını kaydetmek üzere atanır.

• Sınav için alternatif yerler- Bir adayın kaza geçirmesi veya hastanede ya da evde tedavi edilmesi durumunda, sınav, bir gözetmen ya da öğretmenin eşliğinde adayın durumuna göre istediği yerde uygulanabilir.

• Pratik çalışma konusunda yardım - Bir öğrencinin fiziksel bir özür sorunu olduğunda, okul pratik çalışmalarda yardım sağlayacaktır. Bu düzenleme normal olarak iç değerlendirmenin gereklilikleri için sağlanır (örneğin, deneysel bilim veya coğrafya saha çalışmasında pratik çalışma).

• Son tarihler - Öğrenci sağlık koşulları veya kaza nedeniyle çalışmasını zamanında tamamlayamadığında, son tarihler koordinatör tarafından uzatılabilir.

• Suflörler - Öğrencinin nörolojik veya bilişsel yetersizliklerden dolayı ciddi bir dikkat sorunu varsa, suflörler sınava dikkat etmesine yardımcı olabilirler.

8.Tüm Okul Faaliyetlerine Erişim

İSTEK Okulları, özel eğitim ihtiyaçları olsun ya da olmasın tüm öğrencilerin okulun tüm hayatına dahil olacağını kabul eder. Tüm okul hayatına dahil edilmesi gereken alanlar şunlardır:

 • Ödev
 • Projist
 • Geziler
 • Kulüpler
 • Uni 101 Dersleri
 • Öğrenci Meclisi
 • Oyunlar / Bahar Şenliği
 • Okul Takımları
 • Spor
 • Yapımlar

9.Şikâyetler

Bir ebeveyn veya yasal vasinin çocukları için konulan özel düzenlemeler ile ilgili endişeleri varsa; ilk olarak bunu sınıf öğretmeni ile görüşmelidir. Sorun devam ederse, RHYK başkanı ve sınıf öğretmeni, ebeveynler, öğretmen, PDR ve gerekirse öğrenciyi de içeren bir koordinasyon toplantısı düzenleyecektir.

Sorun bu aşamada tatmin edici bir şekilde çözülmezse, Okul Müdürünün dikkatine sunulmalıdır. Bu da çözüm olmazsa veliden idareye durumu yazılı olarak belirten bir dilekçe ile başvurması istenir. RHYK Başkanı tüm yollar tüketilse bile duruma dahil olmaya ve çözüm aramaya devam edecektir.

10.Eğitimler

İSTEK Okulları İdarecileri eğitime katılarak ve RHYK ekibinin Başkanından düzenli güncellemeler alarak, yasal sorumluluklarından tam olarak haberdar olurlar.

RHYK Başkanı, eğitime ve küme toplantılarına katılım yoluyla özel eğitim ihtiyaçları konusunda tamamen güncel kalacaktır. Buna ek olarak, RHYK Başkanı becerilerini dışarıdan uzmanlarla uzman eğitim tartışmalarına katılarak, okuyarak ve meslek kuruluşlarına abone olarak geliştirecektir.

Diğer öğretim personeli ve tüm paydaşları, RHYK Başkanı tarafından gayri resmi olarak ve resmi olarak personel toplantılarında ve eğitimlerle güncel tutulacaktır.

11.Sonuç

Sonuç olarak İSTEK Okulları, hem Milli Eğitim Bakanlığının Eğitimde Özel İhtiyaçlar Ve Kapsayıcı Eğitim Politikası’nı hem de IB'nin Eğitimde Özel İhtiyaçlar Ve Kapsayıcı Eğitim Politikası rehberini dikkate alarak, kendi Eğitimde Özel İhtiyaçlar Ve Kapsayıcı Eğitim Politikasını oluşturmaktadır. Kısacası, öğrenme ortamını olumlu bir şekilde geliştirmek için her öğrencinin özel ihtiyaçlarını ve kişisel farklılıklarını tanımlamayı amaçlamaktadır. Özel ihtiyaçları olan öğrenciler için ayrı sınıflara sahip olmak yerine, tüm öğrenciler için çeşitli, etkileşimli ve ortak bir sınıf atmosferi teşvik eder. Müfredatın uygulanmasındaki tüm öğrenme engellerini kaldırmayı ve bunu tüm öğretmenler, okul yetkilileri, veliler ve öğrencilerin kendileri için işbirlikçi bir görev olarak görmeyi amaçlamaktadır.

İSTEK Okulları, özel eğitim ihtiyaçlarına uygun eğitim planları hazırlarken ve gerekirse okul ekipmanı seçiminde https://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim adresinden yararlanır. Uygun standartlarda sınavlar yapmak okulumuzun sorumluluğundadır.

Her türlü düzenleme ve uygulama için, başvuracak sorumlu kişi okulun RHYK Başkanıdır.

12. Politikanın Değerlendirilmesi

İSTEK Okullarının Kapsayıcı Eğitim ve Eğitimde Özel İhtiyaçlar Politikası, Uluslararası Bakalorya Programları içindeki IBO Özel Eğitim İhtiyaçları gereklerine uygun olarak geliştirilmiştir. Kapsayıcı Eğitim ve Eğitimde Özel İhtiyaçlar Politikası, RHYK tarafından her yıl Ağustos ayında gözden geçirilir.

Kaynaklar:

1. "IB programlarında Öğrenme Çeşitliliği ve Kapsayıcılık Öğrenmenin önündeki engellerin kaldırılması", IB Yayınlandı, © Uluslararası Bakalorya Organizasyonu 2016

2. "IB Konferansı 2014 Amerika Kıtası", Washington, DC-10-13 Temmuz

3. IB programlarında çeşitliliği ve kapsayıcılığı öğrenme, Ocak 2016, www.ibo.org

4. Genel Düzenlemeler: Diploma Programı, Nisan 2014, www.ibo.org

5. Program Standartları ve Uygulamaları, Ocak 2014, www.ibo.org

6. Değerlendirmeye erişim gereksinimleri olan adaylar. Ağustos 2017, www.ibo.org

7. Erişim ve Dâhil Etme Politikası, Kasım 2018, Şubat 2021'de Güncellendi, IB Yayınlandı

8. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, (MEB) 7 Temmuz 2018

9. Assessment Procedures, (Değerlendirme Prosedürleri), (2021) IB Published