Ana içeriğe atla

Sağlık

İSTEK Okullarında okul saatlerinde tam zamanlı görev alan hemşire ve revir bulunur. Haftanın belli günlerinde okul doktoru görev yapar. Öğrencilerin okul saatleri içerisindeki sağlık işlerinden revir sorumludur. Acil durumlar haricinde öğrenciler okul revirine, okul öncesi ve ilkokulda sınıf öğretmenlerinin izniyle, ortaokul ve lisede ise müdür yardımcılarının izni ile başvurur.

Okul içerisinde meydana gelebilecek sağlık ile ilgili sorunlarda (ateş çıkması, ishal, bulaşıcı hastalıklar vb.) anaokulu ve ilkokulda sınıf öğretmeni , ortaokul ve lisede hemşireler veliye bilgi verir. İSTEK Okullarına yeni kayıt yaptıran öğrenci velilerinden okulun standart sağlık formunu K12NET sistemi üzerinden doldurmaları istenir. Özel sağlık durumu olan öğrenciler için, velileri tarafından gönderilen belgeler dosyalanır. İhtiyaç duyulduğunda öğrenci hakkındaki sağlık bilgilerine en kısa zamanda ulaşılabilmelidir. Öğrencinin bir alerjisi ya da önemli bir rahatsızlığı varsa (diyabet, astım, epilepsi, ameliyat…) revire bilgi verilmesi beklenir. Sürekli tedavi görmesi gereken kronik hastalığa sahip öğrencilerin dosyalarında hastalıkları ve aldıkları tedavi konularında her dönem başı yenilenen bilgiler bulundurulur.

İSTEK Okullarında sağlık hizmetleri, öğrencilerin sağlıklarını korumak, geliştirmek ve acil durumlara hızlı müdahale etmek amacıyla düzenlenir. İSTEK Okullarının sağlık hizmetinde önemsediği ana unsurlar:

1. Profesyonel Sağlık Personeli:

 • Okul sağlık hizmeti, uzman sağlık personeli tarafından yönetilir. Okul hemşireleri ve doktorlar, öğrencilere sağlık konularında rehberlik eder.

2. Rutin Sağlık Kontrolleri:

 • Öğrencilerin düzenli sağlık kontrolleri sağlanır. 

3. Acil Durum Müdahalesi:

 • Okulda acil durum müdahale ekipmanları ve planları bulunur.
 • Sağlık personeli, öğrencilere acil durumlarda hızlı ve etkili müdahalede bulunur. Bu tür durumlarda aile mutlaka okul idaresi tarafından anında bilgilendirilir.

4. İlk Yardım Eğitimi:

 • Okul personeli temel ilk yardım bilgilerine sahiptir.
 • İlk yardım eğitimleri düzenli olarak yapılır ve güncellenir.

5. Sağlık Eğitimi Programları:

 • Öğrencilere sağlık konularında eğitim veren programlar düzenlenir.
 • Beslenme, cinsel sağlık, zihinsel sağlık gibi konularda bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenir.

6. Aile İletişimi:

 • Sağlık personeli , öğrenci aileleri ile etkili bir iletişim kurar.
 • Öğrencinin sağlık durumu hakkında aileleri bilgilendirmek ve onlarla işbirliği yapmak önemlidir.

7. Sağlık Kayıtlarının Güncellenmesi:

 • Öğrencilerin sağlık kayıtları K12.Net üzerinden güncel olarak tutulur ve takip edilir.
 • Özel sağlık durumları olan öğrenciler hakkında bilgi sahibi olunur  ve gerekli durumlarda  bu bilgiler öğretmenlerle paylaşılır.

Bu unsurlar, okullarda sağlık hizmetlerinin etkili ve kapsamlı bir şekilde sunulmasını sağlamak için önemlidir. İSTEK Okullarındaki okul sağlık hizmetleri, öğrencilerin sağlığını korumak, onların güvenliğini sağlamak ve eğitimlerine odaklanmalarına yardımcı olmak için bütünsel bir yaklaşımı benimser.