Ana içeriğe atla

Eğitim Felsefesi

İSTEK Okullarının eğitim felsefesi, öğrenen merkezli bir paradigmayla öğrenme sürecindeki dinamizmi, tüm öğrenme süreci boyunca desteklemeyi amaçlar. Bu felsefe, bireyin etkin bir rol üstlenmesini ve kendi öğreniminden sorumluluk almasını vurgular. Öğretmenler, sadece bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilere bilgiye ulaşma konusunda rehberlik ederek onları destekler.

Eğitim programları, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına odaklanarak tasarlanır, bu da öğrenme deneyimlerini ve öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözetir. Öğrenme stilleri, mizaç tipleri, akademik yönelimler, hazır bulunuşlukları ve farklı ilgi alanları temel alınarak dersler, etkinlikler ve projeler çeşitlenir. Bu pedagojik yaklaşım, öğrencilere kendi güçlü yönlerini keşfetme ve geliştirme fırsatları sunar. Çeşitlilik ve öğrenci merkezlilik ilkesiyle, her bireyin potansiyelini maksimum düzeyde gerçekleştirmeyi hedefler. Ayrıca, kültürel çeşitlilik, etik değerler ve sürdürülebilirlik gibi önemli konular içeren içeriklerle öğrencilerimizin dünya vatandaşları olarak gelişmelerine katkıda bulunmayı amaçlar.

Eğitimde iş birliği ve etkileşim, bu felsefenin merkezindedir. 

Öğrencilere, grup çalışmaları, proje tabanlı öğrenme ve gerçek dünya uygulamalarıyla öğrenme fırsatları sunarak, iş birliği ve liderlik becerilerini geliştirmelerini teşvik eder. Bu sayede, öğrencilerimizin bireysel başarıları kadar, bir ekip içinde etkili bir şekilde çalışma becerilerini de güçlendirir.

İSTEK Okullarının eğitim felsefesi, öğrencilerin bütünlük, sorumluluk, etkinlik ve etik değerlere odaklanarak bireysel ve kolektif gelişimlerini desteklemeyi amaçlar. 

Bu kapsamda;

  • Öğrenme Merkezli Yaklaşım
  • Sürdürülebilirlik ve Küresel Sorumluluk
  • Teknolojik Yenilik ve Dijital Beceriler
  • Esnek Öğrenme Ortamları
  • Olumlu Davranış Gelişimi
  • Sanat ve Kültürün Entegrasyonu

Felsefenin temel taşlarını oluşturur.

Eğitim felsefesi, öğrencilerin sadece günümüzün değil, aynı zamanda geleceğin dinamik ve değişen dünyasına ayak uydurabilecekleri, sorumluluk sahibi, yaratıcı ve çeşitlenmiş beceri sahibi bireyler olarak yetişmelerine odaklanır.