Ana içeriğe atla

Ortaokul Dönemi

AMAÇ VE HEDEFLER: Ortaokul 5-8. sınıf İngilizce Müfredatının uygulanma amacı, öğrencilere daha karmaşık dil becerilerini kazandırarak dil öğrenimlerini daha derinlemesine ve etkili bir şekilde sürdürmelerine olanak tanınır. Bu müfredat, Avrupa Dil Portföyü (CEFR) standartlarını temel alarak, öğrencilere dört temel dil becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında ilerleme sağlamayı hedefler. Dilbilgisi kurallarının anlaşılması, kelime dağarcığının genişletilmesi ve daha karmaşık dil yapılarının kullanımı öğrencilere öğretilir. Dinleme pratiği ve konuşma becerileri, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarında etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri için vurgulanır.

Bu müfredat aynı zamanda kültürel farkındalığı artırmaya yönelik içeriklere odaklanarak, öğrencilere farklı kültürlerle olan etkileşimlerini arttırma fırsatı sunar. Öğrencilere, çeşitli medya araçları ve teknolojiyi kullanarak dil becerilerini güçlendirmeleri için olanaklar sağlanır. Dil öğreniminde öz değerlendirme ve kendi öğrenmelerini yönetme becerileri de geliştirilir. Bu sayede, öğrenciler dil becerilerini giderek derinleştirirken öğrenme süreçlerini daha bilinçli bir şekilde yönlendirme yeteneklerini kazanır. Ortaokul 5-8. sınıf İngilizce Müfredatı, öğrencilere daha karmaşık ve derin bir dil bilgisi ile dil kullanımı konusunda güven kazandırarak, onları küresel dünyada etkili bir şekilde iletişim kurabilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

DİL GEREÇLERİ: Ders kitapları, özgün materyaller, görsel-işitsel dil yardımcıları, şarkılar, eğlenceli kelime dağarcığını geliştiren oyunlar, tartışmalar, tartışmalar, sınavlar, edebiyat kitapları, yazı materyalleri, CLIL tabanlı kitaplar ve yardımcı materyaller

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ: TPR (Bütüncül  Fiziksel Tepki), CLT (İletişimsel Dil Öğretimi), Göreve dayalı Öğrenme yöntemlerinin tümü, yazma, dinleme, konuşma ve okumanın özenle uygulandığı ve diğer ders konuları ile ilgili olduğu entegre bir sistemde uygulanır.

HEDEF DİL SEVİYESİ :  (Vantage Level)

5. SINIF

(Haftada 14 saat)

6. SINIF

(Haftada 10 saat)

7. SINIF

(Haftada 10 saat)

8. SINIF

(Haftada 6 saat)

Müfredatlar arası konularda dil öğreniminin yanı sıra işlevsel İngilizce öğretmek

Müfredatlar arası derslerle tema bazlı edebiyat

Müfredatlar arası derslerle tema bazlı edebiyat

Liseye hazırlık

(A1’den  A2’ye)

Avrupa Dil Portföyü A2

 

      (A2 den B1’e)

 

Avrupa Dil portföyüne göre B1 ile B1 + arası

MÜFREDATIN UYGULANMASI:
Ortaokul 5. sınıftan itibaren uygulanan öğretim stratejileri, öğrencilere dil becerilerini geliştirme konusunda kademeli bir yaklaşım benimser. Bu süreçte, Common European Framework of Reference (CEFR) seviyeleri A1-A2 temel alınarak dil yapıları, beceriler ve kelime dağarcığı tanıtılır. 6. ve 7. sınıflarda ise öğrenciler, CEFR A2 seviyesinin daha detaylı yapıları, beceriler ve kelime dağarcığıyla daha yakından tanıştırılır.

Bu öğretim sürecinde, farklılaştırma stratejileri kullanılarak öğrencilere bireysel ihtiyaçlarına uygun destek sağlanır. Özellikle kelime dağarcığı öğeleri, gramer kalıpları ve İngilizce dilinin kullanımı, CEFR Müfredatı çerçevesinde öğrencilerin seviyelerine uygun bir şekilde sunulur. Bu sayede, öğrenciler dil bilgisi ve iletişim becerilerini adım adım güçlendirirken kendi hızlarında ilerleme fırsatı bulurlar.

Ayrıca, Ortaokul sınıflarında uygulanan Content and Language Integrated Learning (CLIL) temelli öğrenme, disiplinlerarası temalı derslerin entegre edilmesini içerir. Bu yöntem, öğrencilerin dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda farklı konu alanlarına dair bilgi edinmelerine olanak tanır. Bu bağlamda, öğrencilere çeşitli öğrenme stillerine uygun olarak öğretim materyalleri sunularak farklılaştırma stratejileri kullanılır. Bu sayede, her öğrenci kendi öğrenme tarzına uygun bir şekilde dil becerilerini güçlendirme fırsatı bulur.