Ana içeriğe atla

Lise Dönemi

AMAÇ VE HEDEFLER: Lise İngilizce Müfredatının uygulanma amacı, öğrencilere daha ileri düzeyde dil becerilerini kazandırmak ve dil öğrenimini daha derinlemesine anlamalarını sağlanır. Bu müfredat, Avrupa Dil Portföyü (CEFR) standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve öğrencilere dil becerilerinde yüksek bir yetkinlik seviyesi elde etme fırsatı sunar. Müfredat, okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Öğrencilere, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak daha karmaşık dilbilgisi yapısını anlama, özgün yazılar oluşturma, dinleme becerilerini geliştirme ve çeşitli konularda akıcı bir şekilde konuşma yeteneği kazanma fırsatı sunar.

Lise düzeyindeki İngilizce Müfredatı, öğrencilerin dilin kültürel bağlamını daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olur ve küresel dünyada etkili bir şekilde iletişim kurma becerilerini geliştirir. Ayrıca, öğrencilere dil öğrenme süreçlerini yönetme, kaynakları etkili kullanma, öz değerlendirme yapma gibi becerileri kazandırarak dil öğrenimlerini sürdürme yeteneklerini artırır. Bu müfredat, öğrencilerin dil becerilerini sadece akademik değil, aynı zamanda profesyonel ve sosyal bağlamda da kullanabilecekleri bir düzeye getirmeyi hedefler. Lise İngilizce Müfredatı, öğrencilere dilin gücünü kapsamlı bir şekilde keşfetme ve dil becerilerini en üst düzeye çıkarma fırsatı sunarak, onları küresel bir perspektifle donatmayı amaçlar.

ÖĞRETİM MATERYALLERİ: Kaynak kitaplar, özgün materyaller, görsel-işitsel dil gereçleri, kelime aktiviteleri, tartışmalar, münazaralar, sınavlar, edebiyat kitapları, yazım materyalleri, uluslararası materyalleri

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ: İSTEK Okulları'nda kullanılan öğretim yöntemleri arasında TPR (Bütüncül  Fiziksel Tepki), CLT (İletişimsel Dil Öğretimi) ve Proje Tabanlı Öğrenme önemli bir yer tutar. Toplam Fiziksel Tepki, öğrencilere dil öğrenmeyi vücut hareketleri ve jestlerle destekleyerek öğretmeyi amaçlar. Bu yöntem, özellikle dilin doğal bir şekilde öğrenilmesine odaklanır ve öğrencilerin yazma, dinleme, konuşma ve okuma becerilerini entegre bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.

İletişimsel Dil Öğretimi (CLT), dilin gerçek iletişim durumlarında kullanılmasına vurgu yapar. Bu yöntem, öğrencilerin dil becerilerini gerçek hayatta uygulayabilmeleri için iletişimsel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Yazma, dinleme, konuşma ve okuma becerileri, öğrencilere dilin pratik kullanımını öğretmek adına entegre bir şekilde işlenir.

Proje Tabanlı Öğrenme ise öğrencilerin belirli bir konu veya proje etrafında çalışarak öğrenmelerini sağlar. Bu yöntem, öğrencilere araştırma yapma, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri için fırsat tanır. Yazma, dinleme, konuşma ve okuma becerileri, projeler aracılığıyla öğrencilerin gerçek dünya uygulamalarına odaklanarak pekiştirilir.

Bu öğretim yöntemleriyle birlikte, farklılaştırma stratejileri de uygulanır. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve hızlarına uyum sağlamak adına öğretmenler, öğrenme materyallerini çeşitlendirir ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurur. Sınav hazırlıkları, çeşitli soru türlerini içerir ve öğrencilere farklı düzeylerde zorluk sunarak farklılaştırılmış bir yaklaşım benimser. Bu stratejiler, her öğrencinin bireysel yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmesine olanak tanır ve dil becerilerini güçlendirir.

 HEDEF DİL SEVİYESİ: (Strong Vantage Level)

9. SINIF

(Haftada 9 saat)

10. SINIF

(Haftada 8 saat)

11. SINIF

(Haftada 2 saat)

Müfredatlar arası konularda dil öğreniminin yanı sıra işlevsel İngilizce okuryazarlığının öğretilmesi + Edebiyat + Küresel Sorunlar

Uluslararası sınavlara hazırlık (TOEFL IBT + Küresel Sorunlar + Edebiyat + Akademik Beceriler üzerine uygulama, yüksek öğrenime hazırlık

Uluslararası sınavlara hazırlık + Akademik makale yazma becerilerinin geliştirilmesi

(B1+ to B2)

CEFR B2+ to C1

 

C1 to C1+

MÜFREDATIN UYGULANMASI: Anadili İngilizce olan öğretmenler  ve  Türk İngilizce öğretmenleri, öğrencilerin zihinlerinde küresel sorunlara karşı farkındalık uyandırmak için derslerde Küresel Sorunları işleyerek edebiyat dersiyle beraber TOEFL gibi uluslararası sınavlara hazırlanmalarını sağlarlar. Diğer amaç, öğrencilerin yabancı dil derslerinde öğrendikleri ve geliştirdikleri diğer öğrenme becerilerinin yanı sıra akademik yazma becerilerini de sunarak bir soruya odaklanacakları konularda bilimsel araştırmalar yapmaları ve çözümler bulmalarını sağlanır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Programlı dil öğretiminin ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, inanç ve kanaatlerin ötesinde, kanıtlanabilir, ilmi verilere dayalı olarak yapılması gereken işlemlerdir.

Öğretim programlarında yer edinen diğer disiplinlerle kıyaslandığında, dil öğretiminin kendine özgü yöntemleri, araç-gereçleri, ölçme ve değerlendirme biçimleri olduğu görülür.

Çağdaş dil öğretimi, dört temel dil becerisine dayalı uygulamaları ve bu uygulamalar neticesinde ulaşılan dil düzeyinin belirlenmesinde de her bir beceriyi ayrı ayrı ölçen sınavları gerekli görünür.

Bu bağlamda; güvenli, ölçülebilir uluslararası geçerliliği olan bir değerlendirme, öğretimin ölçülmesi açısından kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

İSTEK Okulları yabancı dil edinim sürecinde gerçekleştirilen uluslararası ölçme değerlendirme, öğrencilerin ulusal sınırların ötesindeki rekabet ortamında nasıl bir konumda olduklarını belirlemekte ve bu dağılım, öğrencilerin küresel ölçekteki standartlara uygunluğunu gösterir. Bu tür sınavlar, eğitim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmede ve iyileştirmede rehberlik eder. Ayrıca, uluslararası sınavlar, eğitim politikalarının geliştirilmesi ve uluslararası iş birliği için temel veri kaynakları sağlar. Bu sınavların amacı, öğrencilerin uluslararası düzeyde rekabet edebilir, eleştirel düşünme becerilerine sahip ve çeşitli kültürel bağlamlarda iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunur.  Bu bağlamda, uluslararası ölçme değerlendirme, eğitim sistemlerinin kalitesini artırmak, öğrencilere daha iyi bir eğitim sunmak ve küresel düzeyde bilgi ve beceri seviyelerini ölçmek amacıyla önemli bir araç olarak görülür.