Ana içeriğe atla

Anaokulu Dönemi

AMAÇ VE HEDEFLER: Okulöncesi, bilişsel gelişimi teşvik etme zamanıdır, bu nedenle ana hedef, okul öncesi çocuklarının günlük olarak temel dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlar. Bu aşamada dil gelişimi ana hedef olarak vurgulanır. Kelimelerin, seslerin, harflerin ve temel kavramların anlaşılması, temel düzeyde iletişim kurma becerisi, okul öncesi düzeyde İngilizce öğretmenin ana konularıdır.

DİL HEDEFLERİ: Harfleri, sesleri ve telaffuzları tanıyabilme, basit kelimeleri söyleyebilme, temel talimatlara cevap verebilme, soru sorma ve cevaplama, anlama becerilerini gösterme, okuduktan sonra kitaplarla ilgili soruları cevaplayabilme

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ / MATERYALLERİ: Diyaloglar, rol yapma, dinleme-konuşma etkinlikleriyle entegre aktiviteler için sesli okuma, tekrarlar, çizelge, fotoğraf, diyagram, resim, poster, video, otantik malzeme, oyun, oyunculuk, taklit eden oyuncaklar ve kuklalar kullanma, tekerlemeler, şarkılar

HEDEFLENEN DİL SEVİYESİ:
Anaokul döneminde CEFR (Avrupa Dil Çerçevesi) A1 seviyesinin başlangıç düzeyidir. (Survival English)

SINIFLAR

İSTEK OKULLARI İNGİLİZCE DERS SAATLERİ

CROSSROADS SAATLERİ

TOPLAM İNGİLİZCE SAATLERİ

HEDEF CEFR

ANAOKULU

4 YAŞ

12 + 6

6 Saat - Sorgulama

24

A1

ANAOKULU

5 YAŞ

12 + 6

5 Saat -Sorgulama

24

A1

1 Saat Bilişim Teknolojileri

ANAOKULU

6 YAŞ

12 + 6

5 Saat - Sorgulama

24

A1

1 Saat - Bilişim Teknolojileri

3-4 Yaş Grubu CEFR Kazanım Hedefleri:

Dil Hedefleri:

 • Sesleri tanıma ve seslendirme becerisi kazanma
 • Basit kelimeleri söyleyebilme ve anlayabilme
 • Temel talimatlara cevap verebilme yeteneği geliştirme
 • Soru sorma ve basit cevaplar verme becerisi kazanma

Okuma ve Yazma:

 • Görsellerle desteklenmiş kısa kelimeleri tanıma
 • Basit kısa cümleleri anlama ve sözlü olarak ifade etme

Dinleme ve Konuşma:

 • Kısa hikayeleri dinleme ve anlama
 • Temel konuşma ve iletişim becerilerini geliştirme

4-5 Yaş Grubu CEFR Kazanım Hedefleri:

Dil Hedefleri:

 • Sesleri tanıma ve doğru telaffuz etme becerisini güçlendirme
 • Daha karmaşık kelimeleri doğru bir şekilde kullanma
 • Daha karmaşık talimatları anlama ve buna uygun cevap verebilme yeteneği kazanma
 • Hikaye anlatma ve basit konuşmalar yapma becerilerini geliştirme

Okuma ve Yazma:

 • Basit kısa hikayeleri anlama ve kendi kısa cümlelerini yazma
 • Görsel destekli basit metinleri görsel okuma ve anlama yeteneği kazanma

Dinleme ve Konuşma:

 • Grup içinde iletişim kurma ve fikirlerini paylaşma becerilerini geliştirme
 • Daha uzun hikayeleri dinleme ve anlama

6 yaş -Hazırlık Sınıfı CEFR Kazanım Hedefleri:

Dil Hedefleri:

 • Harfleri, sesleri ve telaffuzları doğru bir şekilde tanıma
 • Karmaşık kelimeleri doğru kullanma ve dil zenginliğini artırma
 • Daha karmaşık talimatları anlama ve bu talimatlara uygun şekilde cevap verebilme yeteneği kazanma
 • Özgün düşünce ve ifade yeteneklerini geliştirme

Okuma ve Yazma:

 • Kısa hikayeleri anlama ve kendi yazılı eserlerini oluşturma
 • Görsel destekli ve kısa metinleri anlama ve yorumlama

Dinleme ve Konuşma:

 • Grup içinde etkili bir şekilde iletişim kurma ve tartışmalara katılma becerilerini geliştirme
 • Daha karmaşık konuşma etkinliklerine katılma ve kendi fikirlerini açıkça ifade etme
 • İngilizce okuryazarlığına ilk adımların atıldığı dönem. Dili sözel ifade ile geliştirmenin yanı sıra harfleri tanıma ve basit işlemleri yapabilme özelliklerini kazandırılması

MÜFREDATIN UYGULANMASI:

Anaokulu İngilizce müfredatının tasarımı, PYP (Primary Years Programme) entegrasyonunu içeren özgün ve etkili bir çerçeve oluşturmayı amaçlar. Bu tasarım, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra Reggio Emilia öğretim felsefesinin vurgulandığı, çocuk merkezli ve etkileşimli öğrenme prensiplerini de içerir.

Müfredat, dil becerilerini güçlendirmenin yanı sıra çeşitli konu alanlarını da kapsayan bütünleşik bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlar. Temel odak noktalarından biri, öğrencilerin çeşitli kaynaklardan gelen İngilizce dilini dinleyerek anlamalarını sağlamak ve bu şekilde dil becerilerini doğal bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, öğrencilere interaktif konuşma pratiği ve öğrencinin üretici becerilerine odaklanarak iletişim becerilerini güçlendirmeyi hedefler.

Dil gelişimine odaklanan müfredat, öğrencilerin dinleme, konuşma ve görsel okuma becerilerini kapsamlı bir şekilde geliştirir. Dil edinimini desteklemek amacıyla öğrencilere dili çeşitli alanlarda kullanma imkânı tanınır. Ayrıca, farklılaştırılmış öğrenme deneyimleri aracılığıyla, bireysel öğrenme stillerine uygun bir eğitim sunulur.

Görsel okuma becerileri, müfredatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Öğrencilere, görsel materyaller aracılığıyla dilin kullanımını anlama ve yorumlama yeteneği kazandırılırken, aynı zamanda öğrencilerin düşünsel gelişimleri desteklenir. Müfredat, öğrencilerin çeşitli görsel kaynaklardan öğrenmelerini sağlayarak dil becerilerini güçlendirme sürecinde farklılaştırmayı amaçlar.

Anaokulu ve ilkokullarımızda uygulanan 'Crossroads' programı, öğrencilere her iki dilde daha rahat bir iletişim becerisi kazandırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır. Bu program, İngilizce dersi ile sınıf öğretmeninin ortak planlama ve yürütme esasına dayanır. Crossroads dersleri, genellikle PYP temalarını temel alarak planlanır ve öğrencilerin ilgisini çekecek farklı yöntemler ve stratejiler kullanılır. Dersler, öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine göre sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni tarafından birlikte yürütülür.

İstasyon tekniği, temanın ilerleyen kısımlarında sıkça kullanılan bir yöntemdir. Derslerde belli bir akış içinde Türkçe ve İngilizce bir arada kullanılır. Programın amacı, dil öğretimini etkili bir şekilde entegre etmek ve öğrencilerin her iki dili de güvenle kullanabilmelerini sağlamaktır.