Ana içeriğe atla

Küresel Farkındalık

İSTEK Okulları Küresel Farkındalık Programı

İSTEK Okulları, öğrencilerini küresel bir bakış açısıyla yetiştirmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, tüm kademelerde müfredata entegre edilmiş sürdürülebilir kalkınma hedefleri bilinci içeriklerinden oluşan bir Küresel Farkındalık Programı geliştirmiştir.

Bu program, öğrencilerin:

  • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlamasını ve önemini kavramasını,
  • Sürdürülebilirlik ile ilgili kavramları ve becerileri kazanmasını,
  • Sürdürülebilirlik ile ilgili sorunlara çözüm üretmesini,
  • Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almasını hedeflemektedir.

Program, aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda uygulanmaktadır:

  • Erken yaşta farkındalık yaratma: Sürdürülebilirlik bilinci, erken yaşlarda kazanılması gereken bir beceridir. Bu nedenle, program, tüm kademelerde müfredata entegre edilmiştir.
  • Somut uygulamalara odaklanma: Öğrencilerin sürdürülebilirlik ile ilgili kavramları ve becerileri sadece teorik olarak öğrenmeleri değil, bunları somut uygulamalarla da deneyimlemeleri önemlidir. Bu nedenle, programda çeşitli öğrenme etkinlikleri ve projeleri yer almaktadır.
  • Katılımcı bir yaklaşım: Öğrencilerin aktif katılımı, sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesi için gereklidir. Bu nedenle, programda çeşitli katılımcı öğrenme etkinlikleri yer almaktadır.

Program kapsamında uygulanan bazı etkinlikler ve projeler şunlardır:

  • Sürdürülebilirlik temalı dersler ve etkinlikler: Sürdürülebilirlik ile ilgili kavramlar ve beceriler, tüm derslerde ve etkinliklerde ele alınmaktadır.
  • Sürdürülebilirlik temalı projeler: Öğrenciler, sürdürülebilirlik ile ilgili sorunlara çözüm üretmek için projeler geliştirmektedir.
  • Sürdürülebilirlik temalı geziler ve etkinlikler: Öğrenciler, sürdürülebilirlik ile ilgili uygulamaları yerinde gözlemlemek için geziler ve etkinliklere katılmaktadır.