Ana içeriğe atla

Bilişim Okuryazarlığı

BİLİŞİM, KODLAMA ve ROBOTİK DERSLERİYLE HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRME

İSTEK Okulları, bilişim teknolojileri, robotik ve kodlama eğitimi ile öğrencilere 21. yüzyılda her bireyin edinmesi gereken yaratıcılık, bilişimsel düşünme, problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme gibi becerileri kazandırmayı hedefler. Alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından tasarlanan robotik ve kodlama eğitimimiz öğrencilerin küçük yaştan itibaren programlama kavramıyla tanışmalarını sağlar. Hedefimiz, öğrencilerin dijital araçları daha faydalı bir şekilde kullanmaları, yeni teknolojilere daha hızlı uyum sağlayabilmeleri, ürettikleri LEGO modelleri ve diğer projeler ile özgüvenlerini geliştirmeleri ve sorunları analiz ederek çözüm üretebilmeleridir.

İSTEK’li öğrenciler, eğitim-öğretim yılı içerisinde Maker Faire, Hour of Code, FIRST® LEGO® League Junior ve FIRST Robotics Competition gibi etkinliklerle bilişim teknolojilerini öğrenir ve fikirlerini özgürce hayata geçirirler. Ayrıca ortaokuldan itibaren öğrencilerimiz 3D modelleme çizim platformları kullanmaya başlar, lise seviyesine geldiklerinde daha ileri çizim programlarına hakim olmaya başlarlar

Eğitim Metodolojimiz;

 • Etkileşimli öğrenme, proje tabanlı görevler ve gerçek dünya senaryolarını içeren bir yaklaşımla yürütülür. Öğrenciler hem bireysel hem de grup çalışmaları aracılığıyla bilgi ve becerilerini pekiştirirler.
 • Disiplinler arası müfredat çalışmaları ile STEAM eğitimi benimseyerek öğretim programlarımızı geliştirilir. Öğretmenlerimizin farklı disiplinlerdeki bilgileri birleştirerek dersleri daha etkileşimli ve öğrenci merkezli hale getirmeleri hedeflerimiz arasındadır. Projeler, grup çalışmaları ve problem tabanlı öğrenme, bu eğitimi destekleyen yöntemler olarak kullanılır.
 • İşbirlikçi öğrenme; ile öğrencilerimize gruplar halinde çalışma ortamı sunulur. Öğrencilerimiz bilgi ve becerilerini birbirleri ile paylaşmaya teşvik edilir ve öğrencilerimizin iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmek, farklı bakış açıları kazandırmak hedeflenir.
 • Ters yüz edilmiş eğitim; Öğrencilerimize ders materyallerine ve kaynaklarına sınıf dışında ulaşma imkanı sunarken, sınıf içinde bu bilgileri uygulamaya geçirebilecekleri aktiviteler planlanır. Öğrencilerimiz öğrenme yolculuklarında daha aktif rol almaları ve öğrendiği bilgileri pratiğe dökerek kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmeleri hedeflenir.
 • Çağdaş teknolojik araçlar; Çağın gerekliliklerine uygun teknolojik araçları eğitim sistemimize entegre ederek öğrencilerimizin çağdaş teknolojilere hakim ve kullanma konusunda yetkin olmasını hedeflenir. Sınıflarımızda interaktif tahtalar, laboratuvarlarımızda bilgisayar ve robotik setler, atölyelerimizde Ipad ile eğitim programımızı desteklenir.
 • Dijital vatandaşlık; Her yaş grubu öğrencimizin BT eğitiminde oldukça önemsediğimiz hedeflerimizin başında gelir. Öğrencilerimizin çevrimiçi ortamlarda güvenli, sorumlu ve etik davranışları edinmesi hedeflenir.
 • Proje tabanlı öğrenme (PBL); Öğrencilerimiz için geliştirdiğimiz öğretim programımızda “Birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri”  kapsamında kalan sorunlara çözümler geliştirdikleri projelere yer verilir. Bu sayede öğrencilerimiz problem çözme, kritik düşünme ve takım çalışması gibi becerilere sahip olmaları sağlanır.

Derslerimizde uyguladığımız dijital araçların, aynı zamanda platform kullanımı ve içerik geliştirmesi ile öğrencilerimizin eğitimine yeni boyutlar kazandırması hedeflenir. Web 2.0 araçları ile, öğrencilerimize interaktif ve katılımcı bir öğrenme deneyimi sunarak, sadece bilişim teknolojileri derslerinde değil, aynı zamanda tüm branşlarda bu kazanımlarını kullanmaları sağlanır . “Google araçları”, “Padlet”, “Kahoot”, “Quizizz”, “Asana”, “Classroom”, “MindMesiter”, “Scratch”, “Canva” gibi çeşitli dijital platformlar sayesinde çevrimiçi doküman oluşturma ve düzenleme, fikirlerini paylaşma ve işbirlikçi çalışma, eğlenceli ve etkileşimli quizler, proje yönetimi, zihin haritası oluşturma, algoritmik düşünme becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Bu gelişim sayesinde öğrencilerimiz diğer derslerdeki süreçlerinde çeşitli beceriler geliştirir;

 • Artan İşbirliği ve Takım Çalışması Becerileri: Web 2.0 araçları, öğrencilerin işbirliği yapma ve takım çalışması becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Örneğin, Google Dokümanlar üzerinde eş zamanlı olarak çalışmak, öğrencilerin diğer derslerde grup projelerinde daha etkin rol almasını sağlar.
 • Gelişmiş Kritik Düşünme ve Problem Çözme Becerileri: Kodlama ve algoritmik düşünmeyi teşvik eden araçlar (örneğin, Scratch), öğrencilerin mantıksal düşünme ve problem çözme yeteneklerini artırır. Bu beceriler, matematik ve fen gibi derslerde de uygulanır.
 • Dijital Okuryazarlık ve Bilgi Yönetimi: Öğrencilerin dijital okuryazarlığını ve bilgiyi etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. 
 • Yaratıcılık ve İnovasyon: Zihin haritaları ve sunum araçları gibi yaratıcılığı teşvik eden araçlar, öğrencilerin sanat, edebiyat ve sosyal bilimler gibi derslerde daha yenilikçi ve yaratıcı düşünmelerini sağlar.
 • Zaman Yönetimi ve Örgütlülük: Proje yönetimi araçları, öğrencilerin zamanlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve ödevlerini düzenli bir şekilde planlamalarına olanak tanır. Bu beceri, tüm derslerde akademik başarıya katkıda bulunur.