Ana içeriğe atla

Beceri Değerlendirme Programı - BEDEP

İSTEK Okulları, öğrencilerin bilgi ve becerilerini günlük yaşamda etkili bir şekilde kullanabilme yeteneklerini ölçmek amacıyla geliştirdiği BEDEP (Beceri Değerlendirme Programı) ile öğrencilerin  5-6 ve 9-10. sınıf seviyelerinde Matematik Okuryazarlığı, Fen Bilimleri (Bilim) Okuryazarlığı, Okuma (Becerileri) Okuryazarlığı, Ekonomi (Finans) Okuryazarlığı ve Problem Çözme Becerileri alanlarında sahip oldukları beceri düzeylerini ölçmeyi ve değerlendirmeyi hedefler.

Bu uygulamada öncelikli amaç Matematik Okuryazarlığı, Fen Bilimleri (Bilim) Okuryazarlığı, Okuma (Becerileri) Okuryazarlığı, Ekonomi (Finans) Okuryazarlığı ve Problem Çözme Becerileri alanlarında öğrencilerimizin yeterliklerini belirlemek ve belirlediğimiz bu yeterlikler bağlamında onlara anlamlı geribildirimler sağlamaktır.

Değerlendirme çalışmalarının en önemli amaçlarından aynı zamanda öğrenci başarısını etkileyen öncü değişkenlerden biri olan “anlamlı geribildirim” sağlamanın gereklilikleri, akademisyenlerin katkılarıyla İSTEK Okulları ARGE faaliyetleri kapsamında gerçekleşmektedir. 

Bu çalışmalarımızın en önemli hedeflerinden birisi de “veriye dayalı öğrenci izleme sistemi” oluşturmak ve öğrencilerimiz hakkında alacağımız kararları ve vereceğimiz geribildirimleri bilimsel bir şekilde takip edebilmektir. Elbette ki nihai hedefimiz öğrencilerimizi farklı alanlardaki “okuryazarlıklarını” daha üst ve ileri yeterlik seviyelerine çıkarmaktır.

BEDEP uygulamasıyla ölçmeyi hedeflediğimiz “okuryazarlık”, günlük yaşamda öğrencilerimizin karşılarına çıkan durumlarda okulda öğrendikleri bilgileri, kavramları ve olguları ne kadar etkili kullandığı ile ilgilidir. Sadece bilgi ve kavramları anlamayı değil eleştirel düşünme, farklı stratejiler üretebilme, muhakeme yapabilme, verileri yorumlayabilme gibi birçok üst düzey beceriyi kapsayan “okuryazarlık”, bireylerin gelecekte sahip olmaları gereken en önemli özelliklerden biri olarak belirlenmiştir.