Ana içeriğe atla

Akademik ve Sosyal Süreçler İçin Öğrenci Destek Programı: Mentörist

İSTEK Okullarındaki her bir öğrencimiz, fark edilme, tanınma, değer görme, ilgilenilme, kendini anlatma ve anlaşılmayı bekleme konularında eşit haklara sahiptir. Tüm öğrencilerimiz eşitlikçi bir anlayışla kendini tanıma, kendini geliştirebileceği alanların farkına varma, öğrenme becerileri kazanma, sorumluluk geliştirme ve başarılı olma yolunda desteklenme hakkına sahiptir.

 MentörİST, tüm her öğrencilerimiz için bu hakları garanti altına alır. MentörİST’te her öğrencinin akademik ve kişisel hedeflerine ulaşmasında ona yardımcı olan bir danışmanı ve kendisi gibi öğrencilerden oluşan bir danışmanlık grubu vardır. Mentör, danışanlarını okul süreçleri boyunca izler; daha mutlu ve başarılı bir okul yaşamı ve bireysel yaşam için onlara geri bildirimlerde bulunur. 

Mentörlerin, danışanlarıyla ilgili “Akademik Danışmanlık” ve “Bireysel Danışmanlık” olmak üzere iki ana sorumluluğu vardır. Akademik danışman olarak öğrencinin derslere karşı tutumunu, ders ve sınav başarısını izler, uyarılarda bulunur; gerektiğinde çözüm geliştirmesi için öğrenciye yardım eder.

Bireysel danışman olarak mentörler, öğrencinin özel alanının dokunulmazlığına gerekli özeni göstererek onu tanıma, ilgi ve yönelimlerini fark etmesini sağlama, hem bağımsız bir birey hem de grubun bir üyesi olarak destekleme gayreti içine girerler.