Ana içeriğe atla

Müzik’te Branşlaşma

İSTEK Okulları, 4. sınıftan itibaren öğrencilere hayallerindeki müzikal yeteneklere ulaşma fırsatı sunan bir enstrüman eğitimi programı sunar. Öğrencilerimizin yeteneklerine uygun enstrüman seçimi ile müziğin üretim süreçleri keşfetmeleri hedeflenir. Enstrüman aracılığıyla öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri için bir platform oluşturarak, derinlemesine analiz yapmalarına ve müziği yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmelerine destek olunur.

Neden Enstrüman Eğitimi?

Yaratıcılığı Geliştirme: Enstrüman çalmak, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve ifade yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Müziğin dilini çözmek, duygularını ifade etmenin güçlü bir yolu haline gelir.

Beyin Gelişimi: Bilimsel çalışmalar, enstrüman çalmanın zihinsel yetenekleri geliştirdiğini ve bilişsel fonksiyonları artırdığını göstermektedir. Öğrencilerimiz, derslerimizde hem müzikal hem de akademik becerilerini güçlendireceklerdir. Nota okuma, ritmi anlama ve enstrümanı çalarken çoklu görev yapma gibi beceriler, öğrencilerin bilişsel kapasitelerini arttırır.

İş Birliği ve Disiplin: Enstrüman eğitimi, öğrencilere disiplin, sabır ve iş birliği gibi hayatları boyunca kullanabilecekleri önemli beceriler kazandırır. Grup dersleri ve topluluk performansları, sosyal becerilerin gelişimine katkıda bulunur. Enstrüman çalmak, düzenli pratik yapma ve zorlukların üstesinden gelme becerisi gerektirir. Bu da onlara hedeflere ulaşma konusunda kararlılık kazandıracaktır.

Sosyal Beceriler: Grup dersleri, topluluk performansları ve müzik gruplarıyla etkileşim, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Birlikte çalmak, iş birliği yapmak ve başkalarını dinlemek gibi beceriler, sosyal ilişkilerde başarılı olmalarına katkı sağlar.

Duygusal İfade: Müzik, duyguların ifadesi için güçlü bir araçtır. Enstrüman çalmak, öğrencilere duygusal ifade yetenekleri kazandırır. Melodi ve ritim aracılığıyla duygularını ifade etmeyi öğrenen öğrenciler, kendilerini daha iyi anlama ve ifade etme yeteneği geliştirirler.

Özgüven ve Performans Becerileri: Enstrüman çalmak, öğrencilerin özgüvenlerini artırır. Sahne deneyimleri ve performanslar, öğrencilerin kendilerini ifade etme cesaretini ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Yaratıcılık ve Problem Çözme Yetenekleri: Müzik, yaratıcılığı teşvik eder. Enstrüman çalmak, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirir ve kendi müzikal ifadelerini oluşturmalarına olanak tanır.

Çocuğunuzun Müzikal Yetenekleriyle Tanışın: Okulumuzda Enstrüman Eğitimi Programı Detayları

Yetenek Taramaları: Öğrencilerimiz, 4. sınıftan itibaren belirlenen değerlendirme envanterleri doğrultusunda atölye enstrümanları ve deneyimli öğretmenleri ile tanışma fırsatı elde ederler. Bu süreçte sanat kurulu, öğrencilerin sahip oldukları yetenekleri ve anatomik yapılarını değerlendirerek, başarı potansiyelleri en yüksek olan sanat branşlarına yönlendirir. Veliler için düzenlenen yazı ile, öğrencilerin sanatsal yetenekleri, ilgi alanları ve potansiyelleri hakkında bilgi verilir.

Program Takibi: Belirlenen program doğrultusunda, öğrencilere özel enstrüman seviye kitapları verilir. Bu kitaplar, zorunlu eserler, gamlar, arpejler, deşifre, müzik teorisi ve genel müzik kültürü çalışmalarını kapsar.

Araştırma ve Okuma-Dinleme Çalışmaları: Öğrenciler, çaldıkları enstrümanları daha derinlemesine analiz edebilmeleri için çeşitli araştırma, okuma ve dinleme çalışmalarını okul sonrası saatleri için ödev olarak alırlar. Bu çalışmalar, öğrencilerin müzikal yeteneklerini daha da ilerletmelerine ve enstrümanları üzerinde daha fazla uzmanlaşmalarına yardımcı olur. Bu süreç, öğrencilerin müzikal yeteneklerini keşfetmelerini, geliştirmelerini ve enstrümanları üzerinde derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamayı hedefler.

Geniş Enstrüman Seçenekleri: Öğrencilerimize bu iş için oluşturulmuş müzik atölyelerinde  geniş bir enstrüman yelpazesi sunulur. Piyano, keman, gitar, flüt, çello, koro, vurmalı çalgılar olmak üzere toplam yedi branş olarak organize edilir.

Profesyonel Eğitmenler: Enstrüman eğitimi, alanında uzman ve deneyimli öğretmenlerimiz tarafından verilir. Öğrencilerimiz, bireysel derslerde ve grup çalışmalarında kişisel ilgi ve rehberlik alırlar.

Sürekli Performans Fırsatları: Öğrencilerimiz, okul konserleri, etkinlikler ve yarışmalarda sahne alarak kendilerini gösterme şansına sahip olurlar. Bu, özgüvenlerini artırır ve performans becerilerini geliştirir.

Uluslararası programlar: Öğrencilerimize, enstrüman eğitim programlarının içerisine entegre edilmiş, merkezi Londra’da bulunan Avrupa ve Amerika başta olmak üzere yaklaşık 100’ün üzerinde ülkede geçerli bir sertifika sunan LCM (London College of Music) ve ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) sınav programlarına katılma fırsatı sunulur.

Tüm yıl boyunca   öğrencilerimizin gelişim süreçleri  sanat kurulu sınavlarıyla değerlendirilir ve atölye öğretmenleri tarafından raporlanarak alternatif sanat karnesi ile veli bilgilendirmeleri düzenli olarak yapılır.

Sürekli bir eğitim sonucunda belli teknik çalma seviyesine gelmiş öğrencilerimiz okul Majör ve Minör orkestralarında görev alırlar. Ayrıca 10. ve 11. sınıflarda öğrencilerimiz belirlenen repertuar doğrultusunda bireysel enstrüman derslerinin dışında orkestra derslerine de katılırlar.

ENSTRÜMANLARIN EĞİTİM İÇERİKLERİ

1. Temel Tekniklerin Öğrenilmesi

 • Çello tutuşu ve pozisyonunun doğru öğrenilmesi
 • Yay kullanımının temel prensiplerinin kavranması
 • Klavye ve arşe hakimiyeti kazanılması
 • Doğru nefes alma ve çello çalarken vücut mekaniğinin öğrenilmesi
 • El bilek kuvvetlendirme egzersizleri

2. Müzik Okuryazarlığının Geliştirilmesi

 • Müzik notasının okunması ve temel nota değerlerinin anlaşılması
 • Temel müzik terimlerinin ve işaretlerinin öğrenilmesi
 • Müzik parçalarını analiz etme ve yorumlama becerisinin kazanılması

3. Repertuarın Genişletilmesi

 • Farklı dönemlere ait çello repertuarının keşfedilmesi
 • Çeşitli müzik türlerinde eserlerin çalınması (klasik, çağdaş, popüler vb.)
 • Solo, ikili ya da grup performanslarında yer alma deneyiminin edinilmesi

4. Müzikal İfade Yeteneğinin Geliştirilmesi

 • Duygusal ifadenin müzik aracılığıyla aktarılması
 • Ton kontrolü ve dinamiklerin ustaca kullanılması
 • Kişisel yorumun ve yaratıcılığın müzikal performansa yansıtılması

5. Sahne Performansı ve Özgüvenin Artırılması

 • Sahne deneyimi kazanarak performans kaygısının azaltılması
 • Dinleyiciyle iletişim kurma ve sahne hakimiyetinin geliştirilmesi
 • Özgüvenin ve performans güvenliğinin artırılması

6. Çello ile İlgili Tarihsel ve Kültürel Bilgi Edinme

 •  Çellonun tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi edinme
 • Farklı kültürlerde çellonun nasıl kullanıldığına dair perspektif kazanma
 • Ünlü çello sanatçıları ve önemli eserler hakkında araştırma yapma

Bu kazanımlar, öğrencilere çello eğitimi sürecinde rehberlik ederek, temel tekniklerden müzikal ifadeye kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler. Öğrencilerin çello çalmaya yönelik temel becerileri edinirken müzikal keşiflerini ve özgün ifadelerini geliştirmelerine yardımcı olur.

1. Temel Tekniklerin Öğrenilmesi

 • Kemanın doğru tutuşu ve pozisyonunun öğrenilmesi
 • Yay tekniğinin temel prensiplerinin kavranması
 • Klavye ve arşe hakimiyeti kazanılması
 • Doğru nefes alma ve keman çalarken vücut mekaniğinin öğrenilmesi
 • El bilek kuvvetlendirme egzersizleri

2. Müzik Okuryazarlığının Geliştirilmesi

 • Müzik notasının okunması ve temel nota değerlerinin anlaşılması
 • Müzik terimlerinin ve işaretlerinin öğrenilmesi
 • Müzik parçalarının analiz edilmesi ve yorumlanması

3. Repertuarın Genişletilmesi

 • Farklı dönemlere ait keman repertuarının keşfedilmesi
 • Farklı müzik türlerinde eserlerin çalınması (klasik, çağdaş, popüler vb.)
 • Solo ya da grup performanslarında yer alma deneyimi kazanılması

4. Müzikal İfade Yeteneğinin Geliştirilmesi

 • Duygusal ifadenin müzik aracılığıyla aktarılması
 • Ton kontrolü ve dinamiklerin ustaca kullanılması
 • Kişisel yorumun ve yaratıcılığın müzikal performansa yansıtılması

5. Sahne Performansı ve Özgüvenin Artırılması

 • Sahne deneyimi kazanarak performans kaygısının azaltılması
 • Dinleyiciyle iletişim kurma ve sahne hakimiyetinin geliştirilmesi
 • Özgüvenin ve performans güvenliğinin artırılması

6. Keman ile İlgili Tarihsel ve Kültürel Bilgi Edinme

 •  Kemanın tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi edinme
 • Farklı kültürlerde kemanın nasıl kullanıldığına dair perspektif kazanma
 • Ünlü keman sanatçıları ve önemli eserler hakkında araştırma yapma

Bu kazanımlar, öğrencilere keman eğitimi sürecinde rehberlik ederek, temel tekniklerden müzikal ifadeye kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Bu içerik, öğrencilerin keman çalmaya yönelik temel becerileri edinirken müzikal keşiflerini ve özgün ifadelerini geliştirmelerine yardımcı olur.

1. Temel Tekniklerin Öğrenilmesi

 • Piyano klavyesinin temel yapıları ve doğru el pozisyonunun öğrenilmesi
 • Parmak pozisyonu ve hareketlerinin geliştirilmesi
 • El bilek kuvvetlendirme egzersizleri
 • Akorların ve nota okumanın temel prensiplerinin kavranması

2. Müzik Okuryazarlığının Geliştirilmesi

 • Müzik notasının okunması ve temel nota değerlerinin anlaşılması
 • Müzik terimlerinin ve işaretlerinin öğrenilmesi
 • Müzik parçalarının analiz edilmesi ve yorumlanması

3. Repertuarın Genişletilmesi

 • Farklı tarzlarda piyano repertuarının keşfedilmesi (klasik, popüler, caz vb.)
 • Solo ya da grup performanslarında yer alma deneyimi kazanılması
 • İleri düzeyde repertuarı çalabilme becerisinin geliştirilmesi

4. Müzikal İfade Yeteneğinin Geliştirilmesi

 • Duygusal ifadenin müzik aracılığıyla aktarılması
 • Ton kontrolü, vurgu ve dinamiklerin ustaca kullanılması
 • Kişisel yorumun ve yaratıcılığın müzikal performansa yansıtılması

5. Sahne Performansı ve Özgüvenin Artırılması

 • Sahne deneyimi kazanarak performans kaygısının azaltılması
 • Dinleyiciyle iletişim kurma ve sahne hakimiyetinin geliştirilmesi
 • Özgüvenin ve performans güvenliğinin artırılması

6. Piyano ile İlgili Tarihsel ve Kültürel Bilgi Edinme

 • Piyanonun tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi edinme
 • Farklı kültürlerde piyanonun nasıl kullanıldığına dair perspektif kazanma
 • Ünlü piyano virtüözleri ve önemli eserler hakkında araştırma yapma

Bu kazanımlar, öğrencilere piyano eğitimi sürecinde rehberlik ederek, temel tekniklerden müzikal ifadeye kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Bu içerik, öğrencilerin piyano çalmaya yönelik temel becerileri edinirken müzikal keşiflerini ve özgün ifadelerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

1. Temel Tekniklerin Öğrenilmesi

 • Gitarın doğru tutuşu ve pozisyonunun öğrenilmesi
 • El bilek kuvvetlendirme egzersizleri
 • Klavye hakimiyeti kazanılması
 • Akor geçişleri, dizilişleri ve temel çalma tekniklerinin geliştirilmesi
 • Ritim ve tempo kavramlarının anlaşılması ve uygulanması

2. Müzik Okuryazarlığının Geliştirilmesi

 • Tablature (tablature) ve nota okuma becerisinin geliştirilmesi
 • Müzik terimlerinin ve işaretlerinin öğrenilmesi
 • Müzik parçalarının analiz edilmesi ve yorumlanması

3. Repertuarın Genişletilmesi

 • Farklı müzik türlerinde gitar repertuarının keşfedilmesi (rock, blues, klasik, flamenko vb.)
 • Solo çalma ve akustik/elektrik gitar performansları için repertuarın genişletilmesi
 • Improvizasyon ve kompozisyon becerilerinin geliştirilmesi

4. Müzikal İfade Yeteneğinin Geliştirilmesi

 • Duygusal ifadenin müzik aracılığıyla aktarılması
 • Ton kontrolü, vurgu ve dinamiklerin ustaca kullanılması
 • Kişisel yorumun ve yaratıcılığın müzikal performansa yansıtılması

5. Sahne Performansı ve Özgüvenin Artırılması

 • Sahne deneyimi kazanarak performans kaygısının azaltılması
 • Dinleyiciyle iletişim kurma ve sahne hakimiyetinin geliştirilmesi
 • Özgüvenin ve performans güvenliğinin artırılması

6. Gitar ile İlgili Tarihsel ve Kültürel Bilgi Edinme

 • Gitarın tarihçesi ve farklı kültürlerde kullanımı hakkında bilgi edinme
 • Farklı gitar türlerinin özellikleri ve ünlü gitaristlerin çalışmaları hakkında araştırma yapma
 • Gitarın müzikal evrimi ve etkisi üzerine perspektif kazanma

Bu kazanımlar, öğrencilere gitar eğitimi sürecinde rehberlik ederek, temel tekniklerden müzikal ifadeye kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Bu içerik, öğrencilerin gitar çalmaya yönelik temel becerileri edinirken müzikal keşiflerini ve özgün ifadelerini geliştirmelerine yardımcı olur.

1. Temel Tekniklerin Öğrenilmesi

 •  Yan flütün doğru tutuşu ve pozisyonunun öğrenilmesi
 • Nefes kontrolü, üfleme teknikleri ve flüt embouchure'ının geliştirilmesi
 • Temel nota bilgisi, perde kullanımı ve okuma becerilerinin kazanılması

2. Müzik Okuryazarlığının Geliştirilmesi

 • Flüt notasının okunması ve temel nota değerlerinin anlaşılması
 • Müzik terimlerinin ve işaretlerinin öğrenilmesi
 • Farklı flüt repertuarının analiz edilmesi ve yorumlanması

3. Repertuarın Genişletilmesi

 • Klasik, çağdaş, etnik ya da popüler müzik gibi farklı türlerde flüt repertuarının keşfedilmesi
 • Solo veya grup performansları için repertuarın genişletilmesi
 • Teknik becerileri geliştiren ve farklı zorluk seviyelerine sahip parçaların çalınması

4. Müzikal İfade Yeteneğinin Geliştirilmesi

 • Duygusal ifadenin müzik aracılığıyla aktarılması
 • Ton kontrolü, vurgu ve dinamiklerin ustaca kullanılması
 • Kişisel yorumun ve yaratıcılığın müzikal performansa yansıtılması

5. Sahne Performansı ve Özgüvenin Artırılması

 • Sahne deneyimi kazanarak performans kaygısının azaltılması
 • Dinleyiciyle iletişim kurma ve sahne hakimiyetinin geliştirilmesi
 • Özgüvenin ve performans güvenliğinin artırılması

6. Yan Flüt ile İlgili Tarihsel ve Kültürel Bilgi Edinme

 • Yan flütün tarihçesi ve farklı kültürlerdeki kullanımı hakkında bilgi edinme
 • Ünlü flüt virtüözleri ve önemli eserler hakkında araştırma yapma
 • Yan flütün müzikal evrimi ve etkisi üzerine perspektif kazanma

Bu kazanımlar, öğrencilere yan flüt eğitimi sürecinde rehberlik ederek, temel tekniklerden müzikal ifadeye kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Bu içerik, öğrencilerin yan flüt çalmaya yönelik temel becerileri edinirken müzikal keşiflerini ve özgün ifadelerini geliştirmelerine yardımcı olur.

1. Temel Tekniklerin Öğrenilmesi

 •  Vurmalı çalgıların doğru tutuşu ve çalım pozisyonunun öğrenilmesi
 • Farklı vuruş tekniklerinin (örneğin: tek elle, çift elle vuruşlar) geliştirilmesi
 • Ritim, tempo ve vuruş hassasiyetinin artırılması

2. Müzik Okuryazarlığının Geliştirilmesi

 • Vurmalı çalgı notasyonunun (ritim notaları, perküsyon notaları) öğrenilmesi
 • Farklı vurmalı çalgılar için özgün işaretlerin ve terimlerin anlaşılması
 • Vuruşların müzikal birleşimlerinin analiz edilmesi

3. Repertuarın Genişletilmesi

 •  Farklı müzik türlerinde vurmalı çalgı repertuarının keşfedilmesi (klasik, caz, etnik müzik vb.)
 • Solo veya grup performansları için repertuarın genişletilmesi
 • Çeşitli vurmalı çalgılarla çalışarak çoklu enstrüman yeteneklerinin geliştirilmesi

4. Müzikal İfade Yeteneğinin Geliştirilmesi

 • Ritim, tonlama ve vuruş dinamiklerinin ustaca kullanılması
 • Müzikal ifade ve duygusal iletişimin vurmalı çalgılar aracılığıyla sağlanması
 • Yaratıcılığın ve kişisel yorumun müzikal performansa yansıtılması
 • Sahne deneyimi kazanarak performans kaygısının azaltılması
 • Grup çalma deneyimleriyle birlikte dinleyici ile etkili iletişimin geliştirilmesi

5. Sahne Performansı ve Özgüvenin Artırılması

 • Sahne deneyimi kazanarak performans kaygısının azaltılması
 • Dinleyiciyle iletişim kurma ve sahne hakimiyetinin geliştirilmesi
 • Özgüvenin ve performans güvenliğinin artırılması

6. Vurmalı Çalgılar ile İlgili Tarihsel ve Kültürel Bilgi Edinme

 • Vurmalı çalgıların tarihçesi ve farklı kültürlerdeki kullanımı hakkında bilgi edinme
 • Önemli vurmalı çalgı eserleri ve sanatçıları hakkında araştırma yapma
 • Vurmalı çalgıların müzikal gelişimdeki rolü ve etkisi üzerine perspektif kazanma

Bu kazanımlar, öğrencilere vurmalı çalgılar eğitimi sürecinde rehberlik ederek, temel tekniklerden müzikal ifadeye kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Bu içerik, öğrencilerin vurmalı çalgı çalmaya yönelik temel becerileri edinirken müzikal keşiflerini ve özgün ifadelerini geliştirmelerine yardımcı olur.

1. Vokal Tekniklerin Geliştirilmesi

 • Doğru solunum tekniklerinin öğrenilmesi ve nefes kontrolünün geliştirilmesi
 • Ses tonunun, tonlamaların ve vokal sağlığın önemini kavrama
 • Diyaframın doğru kullanımı ve vokal egzersizler ile sesin güçlendirilmesi

2. Müzik Okuryazarlığının Geliştirilmesi

 • Müzik notasının okunması ve temel nota değerlerinin anlaşılması
 • Farklı harmoni yapılarının ve vokal parçaların çözümlenmesi
 • Koro notasyonunun ve vokal partilerin öğrenilmesi

3. Repertuarın Genişletilmesi

 •  Farklı müzik türlerinde koro repertuarının keşfedilmesi (klasik, çağdaş, halk müziği, dini müzik vb.)
 • Solo ve koro performansları için geniş repertuarın öğrenilmesi
 • Farklı dil ve kültürlere ait şarkıların öğrenilmesi

4. Müzikal İfade Yeteneğinin Geliştirilmesi

 • Duygusal ifadenin müzik aracılığıyla aktarılması ve vokal ifade yeteneğinin geliştirilmesi
 • Ses tonu, vurgu ve dinamiklerin uygun şekilde kullanılması
 • Vokal performans sırasında sahnede ifade ve etkileşimin geliştirilmesi

5. Sahne Performansı ve Özgüvenin Artırılması

 • Sahne deneyimi kazanarak performans kaygısının azaltılması
 • Grup çalışmalarında iş birliği ve uyumun geliştirilmesi
 • Koro performanslarındaki sahne disiplini ve etkili performans tekniklerinin öğrenilmesi

6. Müzikal ve Kültürel Farkındalık

 • Farklı müzik türlerine ve kültürlere ait koroların örneklerinin incelenmesi
 • Koro müziğinin kültürel etkileri ve toplumlardaki rolü hakkında bilgi edinme
 • Koro müziği ile sosyal etkileşimin ve toplumda birlikte çalışmanın önemini anlama

Bu kazanımlar, öğrencilere koro eğitimi sürecinde rehberlik ederek, vokal tekniklerden müzikal ifadeye kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Bu içerik, öğrencilerin koro çalışmalarıyla birlikte vokal yeteneklerini geliştirirken müzikal keşiflerini ve grup içindeki deneyimlerini artırmalarına yardımcı olur.