Ana içeriğe atla

Görsel Sanatlar Eğitimi: Yarat, İfade Et, Keşfet!

İSTEK Okullarında Görsel Sanatlar, öğrencilere zengin bir öğrenme alanı sunarak yaratıcılıklarını ifade etme, düşünme yeteneklerini geliştirme ve dünyayı farklı bir perspektiften gözlemleme şansı tanıyan önemli bir disiplindir. Görsel sanatlar eğitimi, sanat tarihi metinleri, 2 ve 3 boyutlu çalışmalarla öğrencilere estetik anlayış kazandırmak, eleştirel düşünce becerilerini güçlendirmek ve sanatın evrensel dilini keşfetmeleri için fırsatlar yaratmayı amaçlar.

Görsel Sanatlar Eğitimi:

 • Temel Sanat Bilgisi: Öğrencilere, resim, heykel, grafik tasarım gibi farklı sanat disiplinlerinde temel bilgiler sunularak başlanır. Temel tekniklerin öğrenilmesi ve sanat tarihine genel bir bakış, öğrencilere geniş bir sanat perspektifi sağlar.

 • Sanat İnceleme ve Eleştirme: Öğrenciler, sanat eserlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme becerilerini geliştirir. Sanatın estetik öğelerini analiz etme, eserler arasında bağlantılar kurma ve farklı sanat akımları hakkında bilgi edinme süreçleri, öğrencilere derinlemesine bir anlayış kazandırır.

 • Yaratıcı Süreçler: Öğrenciler, kendi yaratıcı potansiyellerini keşfetmeleri için çeşitli yaratıcı süreçlere katılmaya teşvik edilir. Doğaçlama, deneysel çalışmalar ve kişisel ifade, öğrencilere özgün sanat eserleri oluşturmanın yollarını bulma şansı tanır.

 • Teknoloji ve Sanat: Modern çağın gereksinimlerine uygun olarak, öğrencilere dijital medyanın sanat dünyasındaki rolü öğretilir. Grafik tasarım programları, dijital resimleme ve animasyon gibi teknolojik araçlar, öğrencilere çağdaş sanat üretimine katkıda bulunma becerisi kazandırır.


Görsel Sanatların Amaçları:

 • Yaratıcılığı Geliştirmek: Öğrencilerin kendi düşünce süreçlerini anlamalarına ve ifade etmelerine olanak tanıyarak yaratıcılıklarını geliştirmek.

 • Eleştirel Düşünce Yeteneklerini Güçlendirmek: Sanat eserlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme, analiz etme ve bu düşünce becerilerini güçlendirmek.

 • Estetik Anlayışı Kazandırmak: Sanatın evrensel dilini kullanarak estetik değerleri anlama ve değerlendirme yeteneği kazandırmak.

 • Özgün İfadeyi Teşvik Etmek: Öğrencilerin kendi dünyalarını ve duygularını sanatsal bir ifade ile ifade etmelerine teşvik etmek.


Görsel Sanatların Hedefleri:

 • Çeşitlilik ve Katılımı Desteklemek: Farklı sanat disiplinlerine ve kültürlere açık bir bakış açısı kazandırmak ve öğrencilerin sanata katılımını teşvik etmek.

 • Teknolojiyle Entegrasyon: Gelişen teknolojiyi sanat eğitimine entegre ederek öğrencilere çağdaş medya ve dijital araçları kullanma yeteneği kazandırmak.

 • Sanatın Toplumsal Rolünü Anlatmak: Öğrencilere sanatın toplum içindeki rolünü ve etkisini anlatmak ve onları sosyal sorumluluk bilinciyle donatmak.


Görsel sanatlar eğitimi, öğrencilere sadece sanat eserlerini anlama ve oluşturma yetenekleri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda onları dünyayı daha derinlemesine kavramaya teşvik eder ve ömür boyu süren yaratıcı düşünce becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 

Minik Ressamların Büyüleyici Dünyası

Öğrencilerimiz, anaokulunda ilk eserlerini oluştururken öğrencilerimizin özgüvenlerini geliştirmeyi ve sanatın neşesini yaşamaları amaçlanır.  Anaokulu görsel sanatlar eğitimimiz, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını serbest bırakmalarına, renkleri keşfetmelerine ve düşsel dünyalarını sanatsal ifade ile buluşturmalarına olanak tanır.

PROGRAM DETAYLARI

Oyunla Öğrenme: Öğrencilerimiz, renkler, şekiller ve dokuları keşfetme oyunları ile öğrenirler.

Eğlenceli Atölyeler: Parmak boyama, kolaj çalışmaları ve basit el işi projeleri ile yaratıcılıklarını ortaya koyarlar.

Minik Sanatçı Sergileri: Öğrencilerimiz sanat eserlerini sergileyerek, özgüvenlerini pekiştirmelerine olanak bulurlar.

Yaratıcılığın İlkokul Adımı

Öğrencilerimiz, ilkokulda temel sanat teknikleri ile tanışırlar. Resim, çizim, el işi ve diğer sanat disiplinleri üzerinden öğrencilerimizin yaratıcılıklarının geliştirilmesi hedeflenir.

PROGRAM DETAYLARI:

Temel Sanat Teknikleri: Resim, çizim, suluboya ve pastel tekniklerini kapsayan geniş bir yelpazeyi içerir.

Sanat ve Fen: Bilimle sanatı buluşturan eğlenceli ve öğretici projelerden oluşur.

 • Temel resim teknikleri ve kompozisyon
 • Modelleme ve heykelcilik çalışmaları
 • Basit fotoğrafçılık prensipleri
 • Sanatsal ifade üzerine drama aktiviteleri

Öğrenci Sergileri ve Projeler: Her dönem düzenlenen sergilerde öğrencilerin eserlerini toplulukla paylaşmalarını sağlanır. Ayrıca, proje günlerinde öğrencilerimiz kendi yaratıcı fikirlerini hayata geçirme fırsatı bulurlar.

 

Sanatın Derin Sularında Keşif

Ortaokul seviyesinde öğrencilerimizin sanat algıları daha da genişler. Öğrencilerimiz, sanat tarihine ve farklı sanat akımlarına dair temel bilgileri edinirken, sanatın evrensel dilini anlamaya başlayacak ve kendi tarzlarını oluşturma yolunda adımlar atarlar.

PROGRAM DETAYLARI

Sanat Tarihi Yolculuğu: Büyük sanatçıların eserleri ve farklı sanat akımları üzerine derinlemesine çalışmalar yapılır.

Dijital Sanat ve Medya: Bilgisayar tabanlı sanat projeleri ve dijital medya ile ifade yetenekleri geliştirilir. Grafik tasarım temelleri, perspektif çizimi ve ileri düzey resim teknikleri üzerine eğitim verilir.

Topluluk Projeleri ve Sergiler: Öğrencilerimizin birlikte çalışarak oluşturdukları projeleri sergilerler.

Sanat Festivali ve Atölye Çalışmaları: Öğrencilerimiz, sanat festivalimizde eserlerini sergilemenin yanı sıra, çeşitli sanat atölyelerine katılarak yeni teknikleri keşfetme şansı bulurlar.

 

Sanatın Zirvesine Doğru Yolculuk

Lise seviyesinde öğrencilerimiz, kendi sanatsal kimliklerini oluşturacakları bir döneme adım atarlar. Sanatın farklı alanlarından derinlemesine bilgi edinerek, özgün eserler ortaya koymalarına rehberlik edilir.

Görsel Sanatlar Programı, öğrencilerin sanatla olan bağlarını güçlendirirken, onları yaratıcı düşünmeye ve ifade etmeye teşvik eder. 

PROGRAM DETAYLARI

Sanat Eleştirisi ve Analizi: Öğrenciler, kendi eserlerini ve diğer sanatçıların eserlerini analiz ederek eleştirel düşünce becerilerini geliştirirler.

Bağımsız Projeler ve Portföy Hazırlığı: Öğrenciler, kendi projelerini tasarlayarak özgün eserler üretiyor ve sanat portföylerini oluştururlar.

Dijital Sanat ve Medya: Çağdaş sanat akımları hakkında derinlemesine bir keşfe çıkarlar.

Sanatın Toplumsal Etkisi: Sanatın toplum üzerindeki etkilerini inceleyerek öğrencilerimizin toplumsal sorumluluk bilinci kazanmaları hedeflenir.

Lise Sanat Gecesi ve Ulusal Yarışmalara Katılım: Lise öğrencilerimizin yıl boyunca ürettikleri özgün eserler, yıl sonunda Sanat Gecesinde sergilenir. Ayrıca, öğrencilerimizi ulusal sanat yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.