Ana içeriğe atla

IB Orta Yıllar Programı

IB Orta Yıllar Programı (MYP) nedir?

MYP, 11 ila 16 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrencileri yaratıcı, eleştirel ve dönüşümlü düşünenler olmaya teşvik eden bir öğrenim programı sunar. MYP, öğrencileri geleneksel ders disiplinlerindeki çalışmaları ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurmaya teşvik ederek, entelektüel gelişime vurgu yapar. Geleceğin küresel liderleri olacak gençler için temel vasıflar olan iletişim, kültürlerarası anlayış ve küresel sorunlarla ilgilenme becerilerini geliştirir.

MYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerinin yerine getirilebilmesini sağlayabilecek kadar esnektir. IB İlk Yıllar Programı’nda (PYP) geliştirilmiş olan bilgilerin, becerilerin ve tutumların geliştirilmeye devamını sağlar ve öğrencileri IB Diploma Programı (DP) ve IB Kariyer Odaklı Programda (CP) başarılı olacak şekilde hazırlar.

IB Orta Yıllar Programı:

• Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğine bütünsel bir yaklaşımı vardır.

• Öğrencilerin karmaşıklıkları yönetebilmeleri ve geleceğe yönelik eylemlerinde sorumluluk almaları için ihtiyaç duydukları bilgileri, tutumları ve becerileri geliştirme fırsatlarını sunar.

• Sekiz ders grubunda çalışmalarının hem genişliği hem de derinliği olmasini sağlar

• Öğrencilerin kendi ve başkalarının kültürlerini daha iyi anlayabilmeleri için en az iki dil (eğitim dili ve seçecekleri ek bir dil) öğrenilmesini zorunlu tutar

• Öğrencilerin toplum hizmetine katılabilmelerini sağlar.

Öğrencilerin ileri düzey eğitim hayatlarına, çalışma hayatına ve yaşam boyu öğrenime hazırlanmalarına yardımcı olur.

Müfredat

MYP, sekiz ders grubundan oluşur: dil edinimi, dil ve edebiyat, bireyler ve toplumlar, fen bilimleri, matematik, sanat, beden eğitimi ve sağlık eğitimi ve tasarım. Öğrenciler her eğitim yılı içerisinde ders grubu başına en az 50 saat eğitim görürler. 4. ve 5. yıllarda öğrenciler, sekiz ders grubu arasından seçebilirler ve bu da büyük bir esneklik sunar.

MMYP, öğrencilerin kendilerini anlamalarına ve gelişmekte olan benlik algılarını ve topluluk içerisindeki sorumluluklarını geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler.

MYP öğretmenleri, müfredatı düzenlerken şu hususlara dikkat eder:

• Bağlam içerisinde öğretim ve öğrenim. Öğrenciler, en iyi bir bağlam içinde ve öğrenim deneyimleri, yaşamlarıyla ve deneyimledikleri dünyayla ilintili olduğunda öğrenirler. MYP öğrencileri, küresel bağlamları kullanarak insan kimliğini, küresel sorunları ve uluslararası bilince sahip olmanın anlamını keşfederler.

• Kavramsal anlayış. Kavramlar, büyük fikirler olup belirli disiplinlerle ve farklı derslerle bağlantılılıdır. MYP öğrencileri kavramları, kişisel, yerel ve küresel öneme sahip sorunları ve fikirleri irdelemede ve bilgiyi bütünsel olarak incelemede araç olarak kullanırlar.

• Öğrenme yaklaşımları (ATL). Tüm MYP ders gruplarını birleştiren öğrenme yaklaşımları, bağımsız öğrenmenin temelini oluşturur ve öğrencileri aşina olmadıkları ortamlarda var olan bilgilerini kullanmaya teşvik eder. Bu becerilerin geliştirilmesi ve uygulanması, öğrencilerin nasıl öğreneceklerini öğrenmelerine yardımcı olur.

• Eylem olarak hizmet (toplum hizmeti). Eylem (yaparak ve deneyimleyerek öğrenme) ve hizmet, her zaman için IB topluluğunun ortak değerlerinden olmuştur. Öğrenciler, sınıfta ve sınıf dışında öğrendiklerini uygularken eyleme geçerler. IB öğrenenleri, toplumun hizmet odaklı, duyarlı bireyleri olarak, başkalarının yaşamlarında ve çevre üzerinde olumlu bir fark

yaratmaya çabalarlar. Eylem olarak hizmet, özellikle MYP toplum projesi kapsamında programın ayrılmaz bir parçasıdır.

• Dil ve kimlik – MYP öğrencilerinin en az iki dil öğrenmesi zorunludur. Çeşitli şekillerde iletişim kurmayı öğrenmek, kültürlerarası bir anlayış geliştirmek ve kendi kişiliklerinin onaylanması bakımından çok önem arz eder.