Ana içeriğe atla

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme

İSTEK Okulları, öğrencilerin sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerini ve sürdürmelerini destekleyen bir politika izler. Fiziksel ve zihinsel sağlığın önemini vurgular ve öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzının temellerini atmalarına yardımcı olur.

1. Fiziksel Aktivite ve Spor Teşviki:

Öğrencilere düzenli fiziksel aktivite ve spor yapmanın önemini vurgular. Beden eğitimi dersleri, spor takımları ve rekabetler aracılığıyla öğrencilere çeşitli fiziksel etkinliklere katılma fırsatı sunar. Sağlıklı bir yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olarak fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi, öğrencilerin bedensel ve zihinsel refahlarını destekler.

2. Beslenme Bilinci ve Eğitimi:

Okulumuz, öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmayı amaçlar. Beslenme programları, dengeli ve besleyici yiyecekleri içeren seçenekler sunar. Ayrıca, öğrencilere besin değeri, doğru besin seçimi ve sağlıklı yemek pişirme konularında küçük yaş seviyelerinden başlayarak eğitim verilir. 

3. Zihinsel ve Duygusal Sağlık Desteği:

Danışmanlık hizmetleri, psikolojik destek ve duygusal zeka gelişimi programları aracılığıyla öğrencilere stresle başa çıkma, duygusal dengede kalma ve olumlu bir zihinsel sağlık durumu geliştirme becerileri kazandırılır. 

4. Güvenli ve Sağlıklı Okul Ortamı:

Öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için gereken önlemleri almayı amaçlar. Temizlik ve hijyen standartlarına uygunluk, güvenli oyun alanları ve öğrenci sağlığına yönelik güvenlik politikaları, okulumuzun bu alandaki bakış açısını yansıtır.

5. IB Prensipleriyle Uyumlu Eğitim:

IB programının temel prensiplerine dayalı olarak öğrencilere eleştirel düşünme, araştırma ve kültürler arası anlayış kazandırmayı hedefler. Bu bağlamda, öğrencilerin sağlıklı yaşam konularında küresel bir perspektife sahip olmalarını teşvik eder.

6. Bilinçli Teknoloji Kullanımı:

Öğrencilere bilinçli teknoloji kullanımını öğretir. Derslerde ve özel etkinliklerde teknolojinin dengeli ve eğitici bir şekilde kullanılması teşvik edilir. Ayrıca, ekran sürelerinin sınırlanması ve ihtiyaçlarına yönelik tekonoloji kullanımı konusunda rehberlik sağlanır.

7. Sağlık Eğitimi Programları:

Öğrencilere sağlık konularında bilgi sağlamayı amaçlar. Sağlık eğitimi programları aracılığıyla, öğrenciler bedenleriyle ilgili temel bilgileri öğrenir ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirir.