Ana içeriğe atla

Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

İSTEK  Okullarında yürütülen psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve farkında olmadığı yetilerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir.

 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
 • Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde insana saygı esastır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri öğrenci, uzman, veli, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

Eğitsel Rehberlik, her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, mesleki değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim öğretim uygulamaları ile uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetlerin verilmesidir.

Mesleki Rehberlik, eğitim sürecinde her öğrenciye; mesleki tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin verilmesidir.

Bireysel Rehberlik, öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin verilmesidir.

Okullarımızda bu amaçlara uygun olarak;

 • Tanıma çalışmaları
 • Oryantasyon çalışmaları
 • Akademik başarıyı arttırma amaçlı çalışmalar,
 • Bireysel danışmanlık çalışmaları ve grup çalışmaları
 • Konferans, seminer ve bülten çalışmaları
 • Mesleki rehberlik (Kariyer danışmanlığı) çalışmaları
 • Bireysel eğitim programları
 • Yurt içi ve yurt dışı üniversite rehberlik çalışmaları yürütülür.

Veliye Yönelik Çalışmalar:

 • Tanıma çalışmaları, anne ve baba tanışma görüşmeleri, tanışma toplantıları.
 • Öğrenciyle  ilgili ya da velinin kendi ihtiyaç duyduğu konularla ilgili bireysel danışmanlık ve grup  çalışmaları
 • Uzmanların konuk olarak katıldığı “Veli Konferansları”  
 • Psikolojik Danışmanlarımız tarafından hazırlanan sunum ve seminerler.
 • Aylık bültenler

Öğretmene Yönelik Çalışmalar

 • Öğretmen oryantasyonu çalışmaları
 • Sınıf rehber öğretmenliği çalışmaları
 • Danışman öğretmenlik çalışmaları
 • Bireysel eğitim programı çalışmaları
 • Öğrencilerle ilgili bireysel ve toplu görüşmeler

Üniversite Sınavında Hazırlıkta İSTEK'li Olmak

Öğrencilerimize, sınava hazırlanma sürecinde destek olmak amacıyla birtakım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İzleme, geri bildirim temelli bu süreçte okul idaresi, rehberlik ve danışman öğretmenleri işbirliği ile izleme çalışmaları gerektiği gibi yürütülmektedir.

Sınava Hazırlık Sürecinde;

 • Bilgisel Hazırlık
 • Psikolojik Hazırlık
 • Bilişsel Hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

Rehberlik Çalışmaları:

1.Bireysel Rehberlik

 • Tanıma çalışmaları
 • Öğrenme Tarzını belirleme ve öğrenme sürecinde kullanmaya yönelik çalışmalar

2.Eğitsel Rehberlik

 • Haftalık takibe dayalı ders çalışma programı çalışmaları,
 • Sınava yönelik uygun yöntem geliştirilme çalışmaları
 • Zaman Yönetimi çalışmaları

3.Mesleki Rehberlik

 • Kariyer Günleri çalışmaları
 • Araştırmalara yönlendirme çalışmaları
 • Meslek Envanteri uygulama çalışmaları
 • Yurt dışı eğitimine yönelik tanıtım seminerleri

Ayrıca öğretmenlerimizle öğrencilerimizin genel durumunu değerlendirmeye yönelik paylaşım toplantılarına katılım, velilerimize yönelik olarak da sınav sistemi, motivasyon ve iletişim becerilerini geliştirmeye  yönelik seminer çalışmaları gerçekleştirilmektedir.